Z dniem 15 lutego br. stanowisko Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy oficjalnie objęła dr Magdalena Kucińska-Głogowska. Od listopada 2023 roku wypełniała zadania na stanowisku pełniącej obowiązki Dziekana. 

Dr Magdalena Kucińska-Głogowska jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, absolwentką studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania placówką oświatową. Wśród jej zainteresowań naukowych można wymienić pedagogikę ogólną, andragogikę czy jakość edukacji oraz politykę oświatową. Wiedzę teoretyczną łączy z praktyką edukacyjną. Przez całe swoje zawodowe życie związana z kształceniem uczniów oraz dorosłych, zarówno na poziomie ponadpodstawowym jak i akademickim. Przez 12 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Współpracę z Uniwersytetem WSB Merito Bydgoszcz (wówczas: Wyższą Szkołą Bankową) rozpoczęła 1 sierpnia 2022 roku, realizując zajęcia dydaktyczne oraz podejmując się pracy na stanowisku Prodziekana Wydziału w Bydgoszczy.

Czytaj więcej