aleksandra sadowska-krajewska
Aleksandra Sadowska-Krajewska

Opiekun merytoryczny kierunku Logopedia

Ukończyła jednolite studia magisterskie filologii polskiej na UMK w Toruniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Logopedii, Oligofrenopedagogiki, Neurologopedii, Wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera. Współzałożycielka Fundacji „Spokojne Jutro”, pracuje w KPSOSW w Toruniu. Prowadzi zajęcia na UMK w Toruniu oraz na AKP  w Bydgoszczy. Organizuje szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, rodziców.  Przyjmuje pacjentów w  Przychodni „Nasz Lekarz” w Toruniu, ze służbą zdrowia związana od wielu lat.

W ramach terapii pracuje z pacjentami z opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi mającymi zaburzenia komunikacji (spektrum autyzmu), wady wrodzone centralnego układu nerwowego. Terapią obejmuje również: zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych, zaburzenia dyzartryczne u dzieci i dorosłych, niepełnosprawności sprzężone, choroby neurodegeneracyjne. Ma na swoim koncie liczne publikacje programów autorskich, artykułów z zakresu pedagogiki i neurologopedii.

RSobocinska.jpg
mgr Róża Sobocińska

Mgr pedagogiki UMK w Toruniu, logopeda (UG w Gdańsku), neurologopeda, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się, emisji i higieny głosu, wczesnej interwencji logopedycznej oraz terapeuta trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada II stopień specjalizacji logopedycznej oraz II stopień Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych; I stopień Kursu - Terapia - Dotyk dla zdrowia (2009 r.). Doświadczenie zawodowe: 32 lata pracuje jako logopeda. Pracowała  
z osobami jąkającymi na Oddziale Foniatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Toruniu. Prowadziła terapię logopedyczna w szkole, w przedszkolu i w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej OLK- Med w Toruniu. Od 28 lat prowadzi swój gabinet logopedyczny. Współuczestniczyła w organizacji Podyplomowego Studium Logopedycznego - UMK w Toruniu (14 lat była wykładowcą) oraz Logopedii WSB w Toruniu i jest opiekunem tego Kierunku, i też promotorem licznych prac dyplomowych studentów.  Praktykowało u niej wielu studentów i absolwentów Logopedii w gabinecie logopedycznym oraz na turnusach rehabilitacyjnych podczas grupowej, rodzinnej terapii osób z jąkaniem.  Prowadzi zajęcia dla studentów z przedmiotów z obszaru diagnozy i terapii logopedycznej i pedagogicznej. Od 1988 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się. Od 1993 r. społecznie pomagała osobom jąkającym w ramach Klubu J w Toruniu i posiada 25-letni staż pracy jako terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych dla osób z jąkaniem. Sherborn’e w szkole dla dzieci z trudnościami w zachowaniu oraz teatr dziecięcy.

Monia.jpg
Monika Masłowska

Neurologopeda, oligofrenopedagog. Ukończyła szereg kursów i szkoleń a także Studia Podyplomowe z zakresu edukacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Psychogeriatrii , Terapii zajęciowej, Felinoterapii. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi prowadząc terapię logopedyczną z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej, treningu jedzenia, afazji. W swojej pracy wykorzystuje metody wspomagające terapię takie jak elektrostymulacja, suche igłowanie, elementy metody krakowskiej oraz werbo - tonalnej.

jakaś marzenka.png
dr Marta Zawichrowska

Specjalizuje się w terapii manualnej pacjentów o zaburzonym napięciu mięśniowym w sferze orofacjalnej (warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy). Podejmowane przez nią działania palpacyjne obejmują także mięśnie szyi i krtani wpływając pozytywnie na proces przełykania pokarmów oraz wspierając komunikację werbalną.
W 2017 roku wraz z Uniwersytetem Gdańskim roku współrealizowała projekt naukowy pt. „Uwarunkowania poznawcze efektywnej komunikacji Pacjenta z dystrofia mięśniową Duchenne’a z
użyciem metody C-eye”. Z racji władania językami obcymi interesuje ją także zjawisko bilingwizmu oraz kompetencje wielojęzycznych neurologopedów w krajach europejskich.

Członek Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej w Kościerzynie.

Nagrody złotego Orły Medycyny w roku 2018 i 2020 (ocena 9.1/10 w roku 2018 i 10/10 w roku 2020).