Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.

Liczba miesięcy nauki: 20
Liczba godzin: 530 + 120 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 26
Liczba semestrów: 4
Moduł zagadnień pedagogicznych i psychologicznych /Technika mówienia
(70 godz.)
 • Psychologia rozwojowa
 • Emisja głosu
 • Trudności w czytaniu i pisaniu
 • Metody wspierające terapię logopedyczną
Medyczne podstawy logopedii
(140 godz.)
 • Podstawy fizjoterapii w logopedii i masaż niemowlęcia
 • Psychiatria i neurologia
 • Audiologia
 • Współpraca z rodziną pacjenta
 • Wczesna interwencja logopedyczna 
 • Ortodoncja
 • Dysfagia
 • Foniatria
 • Afazja/Choroby neurodegeneracyjne
Zaburzenia mowy: diagnostyka i terapia
(280 godz.)
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Rozwój mowy dziecka
 • Dyslalia
 • Diagnoza logopedyczna
 • Terappia logopedyczna- metodyka
 • Warsztat pracy logopedy
 • Balbutologopedia
 • Surdologopedia
 • Neurologopedia
 • Logorytmika
 • Gerontologopedia
 • Oligofazja 
 • Komputerowe programy wspierania słuchu i mowy
 • Mowa, komunikacja osób z ASD
 • Komunikacja alternatywna
 • Seminarium
Praktyki
(120 godz.)

Praktyki 

Lingwistyczne podstawy logopedii
(40 godz.)
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Nauka o języku
Forma zaliczenia
Projekt
praca dyplomowa na wybrany temat, której obrona odbywa się przed komisją
Semestry
uczestnictwo na 80% zajęć
Krawat
odbycie praktyk logopedycznych w wybranej przez słuchacza placówce oświatowej lu
Testy
pozytywny wynik egzaminu