Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Coaching.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Coaching krok po kroku, czyli jak realizować proces coachingu:
(30 godz.)
 • Różnorodności metod rozwojowych i umiejętności doboru właściwych – o różnicach między coachingiem a niecoachingiem.
 • Zasady coachingu.
 • Zasady etyczne pracy coacha w praktyce.
 • Co może być obszarem pracy coachingowej, a co nie?
 • Jak określać z klientem cel w coachingu/ struktura ZZC.
Struktura rozmowy coachingowej i trening jej użycia:
(16 godz.)
 • Jak przebiera rozmowa coachingowe
 • Poszczególne etapy w praktyce
 • Trening
Narzędzia pracy coacha i trening ich użycia:
(60 godz.)
 • Narzędzia komunikacyjne w coachingu
 • Pytania coachingowe
 • Metody pracy z ograniczającymi przekonaniami
 • Narzędzia pracy z wartościami klienta/ system wartości/ hierarchia/ konflikt wartości
 • Narzędzia diagnostyczne w coachingu
 • Narzędzia interwencji w coachingu
Trening prowadzenia rozmów coachingowych:
(28 godz.)
 • Sesje indywidualne
 • Trening coachingu z trzech perspektyw
 • Trening w grupach, parach, na forum.
Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w coachingu
(10 godz.)
 • Trudny klient, czyli jaki? Diagnostyka
 • Narzędzia pracy w sytuacjach trudnych pracy z klientem.
BUW
(10 godz.)

BUW 

Forma zaliczenia
Organizacja
Egzamin – sesja coachingowa przy egzaminatorach
Mózg
Opracowanie jednego narzędzia coachingowego
Semestry
Raport z przeprowadzonych sesji coachingowych