dr Jan Głuchowski
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Ukończył studia na Wydziale Morskim w Sopocie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych i zrobił habilitację z ekonomii. Następnie został belwederskim profesorem nadzwyczajnym nauk prawnych, a dalej – zwyczajnym. Na Wydziale Prawa pełnił funkcję: dyrektora Instytutu Administracji, dziekana, a także funkcję prorektora na Uniwersytecie.  Od 1998 r. jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa w Warszawie. Od momentu powstania był rektorem WSB w Toruniu (do 2013 r.), a wcześniej prorektorem WSB  w Poznaniu. Przez 11 lat wykładał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez rok był visiting profesorem w The University of Michigan, USA; w latach 1968-1975 w Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa. Wykładał w 16 uniwersytetach zagranicznych w tym Santiago Compostella, Reggio Emilia, Antwerpii, Ghadze i Istambule. Uczestniczył w około 40 konferencjach międzynarodowych. Jest członkiem 5 kolegiów redakcyjnych czasopism międzynarodowych i najbardziej prestiżowej organizacji prawa podatkowego European Association of Tax Law Professors. Recenzent w przewodach doktoratów honoris causa. Jest promotorem w 28 zakończonych przewodach doktorskich i recenzentem w około 90, w tym zagranicznych  w Amsterdamie, Nottingham i Wilnie. Autor około 300 publikacji naukowych, w tym 50 w językach obcych.

dr Jacek Patyk
prof. nadzw. dr hab. Jacek Patyk

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w Instytucie Finansów, wykładowca Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie prawa podatkowego. Prof. Jacek Patyk to ceniony  ekspert w zakresie podatków, posiada wieloletnie doświadczenie, również poprzez długoletnią pracę w organach podatkowych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Były Członek Krajowej Rady Naukowej w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem wielu publikacji, w tym książki pt. "Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych", oraz pod wspólną redakcją z prof. Janem Głuchowskim „Zarys polskiego prawa podatkowego” a także „Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych”. Jest jednym z autorów komentarza Becka - „Ustawa o finansach publicznych”.  Lubiany i wysoko oceniany przez studentów wykładowca.

dr Anna Kocikowska
dr Anna Kocikowska

Wykładowca od 1998 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunkach I i II stopnia administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie, prawo w biznesie oraz na studiach podyplomowych. Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Ukończyła studia doktoranckie w dyscyplinie nauki prawne na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Radca prawny, ukończyła aplikację radcowską w  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Prowadziła Kancelarię Radcy Prawnego w Bydgoszczy. Prowadziła wykłady i szkolenia dla  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dla instytucji publicznych i firm prywatnych. Długoletni pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, w którym pełniła funkcję Kierownika Wydziału Nadzoru nad Orzecznictwem i Kontroli Wewnętrznej oraz radcy prawnego. Zajmuje się prawem podatkowym, głównie procedurami podatkowymi. Kanclerz WSB w Toruniu.  Wieloletni członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jest miłośniczką Grecji i kuchni greckiej. Uwielbia powieści kryminalne.  

dr hab. Jolanta Ciak, prof. nadzw. WSB w Toruniu

Kierownik Instytutu Finansów na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2000 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse uzyskała w 2014 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na Wydziałach Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu i Bydgoszczy. Autorka ponad 100 artykułów poświęconych problematyce deficytu budżetowego, długu publicznego, podatków i systemu podatkowego, wydatków budżetowych i polityki budżetowej, integracji europejskiej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce, jak również audytu wewnętrznego. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Członek licznych towarzystw naukowych. Recenzent w prestiżowych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

dr Piotr Prewysz-Kwinto

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. "Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor lub współautor około 60 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, a także podręczników dla studentów ("Analiza finansowa", "Finanse przedsiębiorstw", "Matematyka finansowa").  Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kilku stypendiów i staży zagranicznych na uniwersytetach we Francji (Paryż, Montpellier, Amiens, Rennes) oraz współrealizator dwóch naukowych grantów badawczych. Aktywnie współpracuje również ze środowiskiem gospodarczym – autor ponad 100 opracowań i analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka, w tym dla projektów finansowanych ze środków europejskich. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Praktyk zajmujący się od ponad 10 lat przygotowywaniem analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka. Twórca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku analityk finansowy.

Agata Żak_fotografia.jpg
Agata Żak

Prawnik, aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik kancelarii prawnej oraz kancelarii podatkowo-rachunkowej. Specjalizuje się w prawie podatkowym, gospodarczym oraz cywilnym. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. praktykę w kancelariach prawnych oraz podatkowych. Prywatnie interesuje się himalaizmem, a wolne chwile spędza aktywnie podczas wypraw górskich.