Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia podatkowa w praktyce.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 167
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zagadnienia ogólne związane z prawem podatkowym
(32 godz.)
 • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego (8 godz.)
 • Podstawy teorii podatku i systemów podatkowych (4 godz.)
 • Polityka fiskalna państwa (6 godz.)
 • Zobowiązania podatkowe (14 godz.)
Postępowanie w sprawach podatkowych
(26 godz.)
 • Procedura podatkowa (18 godz.) 

 • Prawo karne skarbowe (8 godz.) 

Materialne prawo podatkowe
(75 godz.)
 • Podatek od towarów i usług (20 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (18 godz.)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (18 godz.)
 • Podatek akcyzowy (4 godz.)
 • Podatki i opłaty lokalne (5 godz.)
 • Podatek od spadków i darowizn (4 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (6 godz.)
Prawo celne i dewizowe
(6 godz.)
 • Prawo celne (4 godz.) 

 • Prawo dewizowe (2 godz.) 

Ewidencja i analiza podatkowa
(18 godz.)
 • Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych (6 godz.) 

 • Optymalizacja podatkowa (12 godz.) 

Podstawy rachunkowości
(10 godz.)
 • Podstawy rachunkowości (10 godz.) 
Forma zaliczenia
Testy
Test z wybranych zagadnień programowych