Tomasz Gordon

Jest trenerem biznesu, coachem oraz wykładowcą akademickim. Od ponad 12 lat wspiera działy sprzedaży, menedżerów i właścicieli firm. Ukończył Akademię Trenera Biznesu „Kontrakt OSH”. Jest również certyfikowanym ekspertem wielopoziomowego testu kompetencji zawodowych Master Person Analysis. Wykłada „Teorię i praktykę coachingu” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Sprawuje także funkcję koordynatora „Akademii Menedżera” – studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu i  Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz.

Joanna Konczanin

Psycholog, certyfikowany trener biznesu, superwizor coachów. Realizowała szkolenia m.in. dla PricewaterhouseCoopers, KGHM, Poczty Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego WBK, Rafinerii Gdańskiej, Krajowej Izby Gospodarczej. Szkoliła się u takich ekspertów jak Anthony Robbins, Robert Cialdini, Kevin Hogan, Jack Canfield, Richard Bandler oraz Robert Dilts.

Małgorzata Nowak

Trener biznesu, coach oraz konsultant biznesowy. Specjalizuje się m.in. w rozwoju kompetencji menedżerskich (motywowanie, przywództwo, coaching, budowanie zespołu, komunikacja, zarządzanie konfliktem). Od września 2000 roku ściśle współpracuje z Grupą Szkoleniową Kontrakt OSH, gdzie jest koordynatorem Akademii Trenera Biznesu. Współpracowała z firmami: Agora, Avon, Bank Zachodni WBK, BGŻ, Budimex, Carlsberg, Kompania Piwowarska, Liberty Direct, Nordea, Pfizer, Phytopharm, Polbank, PZU, Red Bull, Samsung, TNT, TP S.A., Unilever, Wawel.

Patryk Piłat

Od blisko 10 lat zajmuje się wspieraniem firm w realizacji ich celów biznesowych, głównie jako interim manager. Specjalizuje się w obszarach: budowania przewag konkurencyjnych, inwentyce, badaniach marketingowych oraz efektywności rozwoju mikro i małych firm. Uczestniczył we wdrożeniach biznesowych zmian w ponad 60 przedsiębiorstwach z Polski i Europy. Od 2013 roku certyfikowany trener biznesu Akademii SET.