Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia menedżera.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
AKADEMIA MENEDŻERA
(160 godz.)
 • Postawa proaktywna lidera i zespołu 

 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu 

 • Zarządzanie przez cele 

 • Negocjacje menedżerskie

 • Diagnoza kompetencji menedżerskich w oparciu o wielopoziomowy test Master Person Analysis 

 • Sztuka wystąpień publicznych 

 • Typy psychologiczne – kto jest kim w zespole? 

 • Nagradzanie i karanie pracowników 

 • Rekrutacja oparta na kluczowych kompetencjach 

 • Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu – menedżer w roli mentora i trenera 

 • Błyskawiczne motywowanie pracowników 

 • Zarządzanie stresem i emocjami 

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu menedżera oraz członków zespołu 

 • Zarządzanie kapitałem reputacji w oparciu o markę osobistą menedżera 

 • Coachingowy model zarządzania – menedżer jako coach

FORMA ZALICZENIA
 • Praca zaliczeniowa