Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI:
  • Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w turystyce
  • równowaga ekologiczna i zachowanie dziedzictwa kulturowego
  • organizacja turystyki aktywnej sportowej i ekstremalnej
  • produkty i usługi ekoturystyki
  • planowanie i organizacja podróży „szytych na miarę”
  • ekoturystyka w turystyce na obszarach wiejskich
  • planowanie i promocja ekoturystyki
  • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • ekoturystyka w turystyce na obszarach wiejskich.