Co zyskujesz, studiując psychologię w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?

 •  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z psychologii i zarządzania, co sprawi, że będziesz przygotowany do pracy w obszarze biznesu.
 •  Program kształcenia psychologii w biznesie konsultujemy z przedsiębiorcami, żeby odpowiadać potrzebom pracodawców i rynku.
 •  Zrealizujesz w firmach wizyty studyjne, staże, praktyki, weźmiesz udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, w grach symulacyjnych, w grze menedżerskiej.
 •  W ramach naszego kierunku funkcjonuj aż 3 koła naukowe: Psychologii Mediacji i Negocjacji, Coachingu oraz Psychologii Praktycznej. Biorąc w nich udział, możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty: mediatora, International Coach Federation czy metodologii „Points of You”.
 •  Na studiach niestacjonarnych spotkasz osoby w różnym wieku i o różnych doświadczeniach zawodowych. Stanowi to ogromny atut kierunku, pozwala na wzajemne uczenie się i odzwierciedla  realia funkcjonowania w firmie.
 •  Będziesz mieć okazję uczyć się w przyjaznej studentowi kulturze organizacyjnej. Dokładnie analizujemy wyniki badań ankietowych studentów i monitorujemy jakość kształcenia.
Studia hybrydowe
 
 • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
zdalne7

 

 • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).

Hybrydowa forma studiów nie jest związana z sytuacją pandemiczną w kraju.

Krawat
będziesz mieć wykłady z doświadczonymi praktykami
Tryby
silny nacisk na wymiar praktyczny zajęć (gry symulacyjne, case studies i inne)
Uścisk dłoni
kształtuje ważne dla pracodawców kompetencje zawodowe

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Odnajdywać się w wybranej rzeczywistości biznesowej, bazując na wiedzy zarówno z zarządzania, jak i psychologii.
Projektować działania marketingowe, stosować techniki sprzedaży i wywierania wpływu, przeprowadzić diagnozę organizacji i jej otoczenia i zaproponować zmiany.
Diagnozować potrzeby zatrudnienia, przygotować i przeprowadzić proces rekrutacyjny, posługiwać się narzędziami motywowania, kontrolować i oceniać pracowników, zarządzać i działać zgodnie z uwarunkowaniami efektywności zespołu.
Radzić sobie na rynku pracy, również w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
International Business
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 379 zł
Negocjacje i mediacje w biznesie
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 379 zł
Psychologia menedżera
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Od marca
od 333 zł 379 zł
Psychologia pozytywna w biznesie
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Od marca
od 333 zł 379 zł
Psychologia zachowań konsumenckich
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 379 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Łukowska
dr A_Matlakiewicz.jpg
dr hab. Monika Chodorek, prof. WSB

Profesor nadzwyczajny WSB, doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Łączy zainteresowania zarządzaniem organizacjami z psychologią na gruncie zachowań pracowniczych i umiejętności ich kształtowania. Członkini zespołów badawczych realizujących projekty...

dr Katarzyna Łukowska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Trener biznesu wspierający liderów w rozwoju zawodowym, m.in. prowadzeniu zespołów pracujących stacjonarnie i rozproszonych i w rozwoju osobistym. Opiekun merytoryczny kierunku: Mindfulness w biznesie. Menedżer kierunku Psychologia na...

dr Alina Matlakiewicz

Wykładowca kierunku psychologia w biznesie w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu i na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz. Psycholog ekonomiczny, ekspert brytyjskiej edukacji dorosłych oraz trener biznesu. Udziałowiec spółki zajmującej się importem i eksportem. Doświadczenie zdobywała,...

dr Dorota Ackermann-Szulgit

Neuropsycholog, psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, współautor publikacji z zakresu neuropsychologii, neurobiologii, psychochirurgii. Obszar jej zainteresowań naukowych i badawczych to:...

dr Wojciech Ożarowski

Psycholog, adiunkt i wykładowca WSB. Wykładał także na Uniwersytecie Londyńskim. Stypendysta Uniwersytetu w Padwie. Posiada specjalizacje z psychologii:  klinicznej, osobowości i penitencjarnej. Od 1991 r. prowadzi Psychologiczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rozwoju Osobowości w...

Agnieszka Abramczyk

Absolwentka zarządzania (specjalność Psychologia w zarządzaniu i Negocjacje w usługach finansowych). Ukończyła również studia podyplomowe z Negocjacji i mediacji oraz Prawa handlowego. Przedsiębiorca - właścicielka firmy „Porozumienie AB”, w ramach której prowadzi szkolenia z...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uniwersytetu cenionego przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu mogą studiować wybrany przez siebie kierunek studiów już od 129 zł miesięcznie.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Budynek A, pokój nr 005
Młodzieżowa 31A
Budynek A, pokój nr 005
87-100 Toruń

E-mail: rekrutacja@torun.merito.pl
Tel.: +48 664 426 909 +48 539 521 622 +48 538 688 806

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00 - 16:00
 • wt: 10:00 - 17:00
 • śr-cz: 08:00 - 16:00
 • pt: 08:00 - 15:00
 • so:
Pobierz stronę do PDF