Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • Język obcy
 • podstawy filozofii i etyki
 • podstawy socjologii
 • edytory tekstu
 • arkusze kalkulacyjne
 • grafika menadżerska i prezentacyjna
 • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie
 • ochrona własności intelektualnej.
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO:
 • Matematyka
 • statystyka
 • ekonomia
 • geografia ekonomiczna
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego
 • podstawy prawa gospodarczego.
Moduł kształcenia kierunkowego:
 • Zarządzanie 
 • wsparcie logistyczne
 • marketing
 • logistyka w zarządzaniu zaopatrzeniem i dystrybucją
 • logistyka w zarządzaniu produkcją
 • logistyczna obsługa klienta
 • ubezpieczenia w działalności logistycznej
 • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • enterprise logistics
 • praktyka zawodowa
 • egzamin dyplomowy.
MODUŁ: Decyzje menedżerskie w logistyce
 • Finanse
 • rachunkowość
 • rachunek decyzyjny w logistyce
 • zadania logistyki w przedsiębiorstwie
 • normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • prognozowanie w zarządzaniu procesami logistycznymi
 • decyzje menedżerskie w logistyce - case study.
MODUŁ: Wsparcie logistyczne dla transportu
 • Ekonomika transportu
 • podstawy spedycji
 • ekologistyka
 • towaroznawstwo
 • opakowania i jednostki ładunkowe
 • prawne aspekty obsługi celnej w przepływie towarów
 • wsparcie logistyczne dla transportu - case study.
MODUŁ: Usługi kurierskie
 • Przedsiębiorstwa kurierskie w realizacji celów logistyki 
 • odprawa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich 
 • usługi kurierskie  - case study.
MODUŁ: Infrastruktura logistyczna
 • Infrastruktura logistyczna
 • organizacja i funkcjonowanie magazynów i centrów logistycznych
 • infrastruktura logistyczna - case study.
MODUŁ: Laboratorium logistyczne
 • Systemy planowania zasobów (ERP)
 • systemy zarządzania magazynem (WMS)
 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • projektowanie procesów 
 • laboratorium logistyczne - case study.