Krzysztof Warmbier

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Ukończył studia z wyróżnieniem na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność mixmedia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pięciokrotny stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie sztuk plastycznych. Zajmuje się fotografią artystyczną, projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową i użytkową, wystawiennictwem. Od 2002 roku jako wolontariusz, a od 2009 roku jako instruktor, uczestniczy i tworzy nowe programy edukacji plastycznej realizowanych w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wystawy dla studentów, amatorów oraz artystów profesjonalnych. Jest artystą, który stale rozwija zainteresowanie sztukami plastycznymi poprzez własną twórczość i eksponowanie prac na wystawach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jest twórcą techniki, w której z metalowych form półprzestrzennych tworzy obrazy o bardzo silnej roli światła i cienia.

Kontakt: krzysztof.warmbier@wsb.torun.pl

prof. Wiesław Smużny

Urodzony w 1944 r. w Łodzi. Edukacja w Szkole Podstawowej nr 50 i Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Studium Nauczycielskim w Opolu i na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem i tytułem: magister sztuki w zakresie grafiki i pedagogiki artystycznej w 1971 r. Praca dydaktyczna na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Kaliszu, w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu i w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Profesor zwyczajny sztuk plastycznych.  Autor 43. wystaw indywidualnych, uczestnik 157. wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą oraz 262. akcji artystycznych w działaniu kulturotwórczym w Lucimiu od 1977r. i przestrzeni publicznej Torunia od 2009r. Postawa artystyczna otwarta na eksperyment twórczy w życiu społeczno-artystycznym. Twórczość post konceptualna w innym zapisie dzieła sztuki w "Magii liczb", 1972 - 1977.  Akcjonerstwo grupowe (Grupa Działania i Grupa 111) i samodzielne działania bezpośrednie w przestrzeni publicznej: Akcja "Podróż", 1976, Akcja "Lucim" 1977/78, „Działanie w Lucimiu”, 1979. Parateatr i działania symboliczne w realizacji idei sztuki społecznej w Lucimiu (1980 – 2000). Efemeryczna plastyka żywiołów natury i biosfery środowiska wiejskiego: ziemi, ogrodów, kwiatów i roślin. Kształtowanie obyczaju plastycznego w przestrzeni społecznej Lucimia i miejskiego środowiska. Żywo kwietna instalacja symboliczna w wiejskiej i miejskiej przestrzeni publicznej. Pre gardening art. Post-grafika i eksperymentowanie: - matryca mentalna w zapisie programowanym ("Magia liczb");

  • matryca społeczna w obyczaju kwietnym - "Siew - plony" i akcjonerstwie - "Otopolenie Lucimia na 666 - lecie"; - matryca mixmedialna w foto – makro ksero drukach "Ziemiorytów lucimskich" i "Prenatalnych stanów wewnętrznych"; - matryca ciała w ciałodruku transparentnym "Figuracji XXI wieku", ciałodruku interaktywnym oraz body princie i formatingu ciała; - matryca natury i cywilizacji (arborefrottage, relief pilarski); - design wewnętrznego oka (powidoki słońca z Posejdonii i Skępego).
  • Pro-dydaktyczny foto- i video-rejestrator Documenta w Kassel (od 1992), la Biennale di Venezia (od 1999), Berlin Biennale i Art Forum w Berlinie, Prague Biennale, Bienále Brno, Ars Electronica w Linzu.
Piotr Wąsowski

Wykładowca i ekspert Wyższych Szkół Bankowych. Główny specjalista ds. sektorów kreatywnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów. Historyk sztuki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), zabytkoznawca (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ochrona dóbr kultury), absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W pracy w administracji rządowej odpowiada za wsparcie dla przemysłów kultury i kreatywnych w Polsce, w szczególności w dziedzinie designu w ramach projektów finansowanych z programu Ministra „Rozwój Sektorów Kreatywnych”, a także za eksport polskich branż kreatywnych za granicę. Koordynator wydarzenia „Dni Kreatywności” – cyklu międzynarodowych konferencji organizowanych w Warszawie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury, poświęconych promocji i rozwojowi ekonomicznemu rodzimych rynków kreatywnych z obszaru muzyki, gier wideo, sektora audiowizualnego oraz nowych mediów. Od blisko dziesięciu lat związany z dydaktyką. Obecnie, prowadzi zajęcia na kierunku Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Bydgoszczy (studia niestacjonarne i stacjonarne). W latach 2014-2017 wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi na Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy (kierunek: Artystyczna Grafika Komputerowa). W trakcie pracy na uczelniach wyższych realizował projekty naukowe oraz materiały filmowe współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnik warsztatów i szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (np. Design Thinking), a także Akademii Doskonałego Projektu, organizowanej przez unijny program Creative Europe Desk Poland. W latach 2014-2017 pracował jako kurator wystaw sztuki współczesnej w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy w zakresie malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii oraz nowych mediów. Redaktor katalogów sztuki, autor publikacji naukowych i recenzji z wystaw. Uczestnik konferencji poświęconych sztuce dawnej i współczesnej m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Członek kilku stowarzyszeń naukowych, w tym znanego ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Oddział w Toruniu) oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Prywatnie miłośnik malarstwa abstrakcyjnego, podróży i kultury śródziemnomorskiej Malty.

Jarosław Bień

Twórca studiów podyplomowych: HR Rozwój.
Z-ca kierownika w dziale HR, odpowiadający za obszar szkoleń i rozwoju personalnego (w firmie zatrudniającej 6000 pracowników).
Trener z 13-letnim doświadczeniem w obszarze szkoleń dot. tzw. kompetencji miękkich.
Absolwentów studiów podyplomowych z zakresu Coachingu, który z powodzeniem realizuje procesy rozwojowe.
Twórca firmy szkoleniowej HERMAN EDUCATION działającej z powodzeniem od 2007 roku. Jak dotąd z oferty HE skorzystało: ponad 100 podmiotów i kilka tysięcy klientów biznesowych i indywidualnych.
Pomysłodawca wielu projektów rozwojowych: Akademii Menadżera, programów talentowych, projektów z obszaru CSR, kilku edycji grywalizacji, jako doskonałego narzędzia motywacji pracowników.
Wykładowca 8 przedmiotów biznesowych prowadzonych w ramach studiów niestacjonarnych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.
Lubi rozwijać innych, czytać dobre książki, angażować się w działania wolontaryjne.

Monika Rak
dr Monika Rak

Doktor sztuk plastycznych, artystka działającą na pograniczu rysunku i tkaniny. W swojej pracy doktorskiej „Konstrukty rysunkowe.  W poszukiwaniu plastycznych metod analizy rzeczywistości” podjęła próbę wyznaczenia własnej kategorii plastycznej nazwanej konstruktem rysunkowym, opartej na linearnej analizie rzeczywistości [2014]. Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Sztuk Pięknych [2014]. Z wyróżnieniem ukończyła Media Rysunkowe na WSzP UMK w Toruniu [2010]. Jest laureatką I nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego POLYGONUM 4 [2016], dwukrotnie otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [2022, 2013]. Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach i wydarzeniach artystycznych w kraju i poza granicami (Anglia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Słowacja, Węgry, Ukraina, Rumunia), w tym ponad trzydzieści zostało zrealizowanych po doktoracie.