Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • język obcy  
 • podstawy filozofii i etyki  
 • podstawy socjologii  
 • podstawy psychologii 
 • edytory tekstu  
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej  
MODUŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:
 • podstawy komunikacji społecznej  
 • komunikacja symboliczna i niewerbalna  
 • grafika menedżerska i prezentacyjna  
 • zarządzanie karierą 
MODUŁ BIZNESOWY:
 • zarządzanie  
 • finanse  
 • rachunkowość  
 • zarządzanie zmianą  
 • podstawy ekonomii
 • zarządzanie marką  
 • finanse przedsiębiorstwa  
 • zarządzanie projektami  
 • zarządzanie jakością  
 • marketing i reklama 
 • badania marketingowe  
 • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej  
MODUŁ PROPEDEUTYKI DESIGNU:
 • historia kultury i sztuki  
 • estetyka  
 • historia designu  
 • kształtowanie klimatu barwnego  
 • struktury wizualne  
 • kształtowanie przestrzeni  
 • ergonomia
 • wydawnictwa promocyjne  
 • sztuka aktualna 
 • trendy współczesnego designu 
 • wprowadzenie do Design Thinking 
MODUŁ PRACOWNI:
 • rysunek i podstawy grafiki  
 • rysunek techniczny  
 • grafika komputerowa  
 • fotografia  
 • plener działań twórczych  
 • komputerowe wspomaganie projektowania  
 • pracownia projektowania  
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY WSPÓLNY:
 • proseminarium  
 • seminarium dyplomowe  
 • praktyka zawodowa
 • Communication Skills in Business