Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możemy wybrać. 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
  • międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych 
  • współczesne konflikty zbrojne 
  • struktura organizacyjna, wyposażenie i uzbrojenie Sił Zbrojnych RP 
  • powszechny obowiązek obrony 
  • siły zbrojne wybranych państw świata
  • wykorzystanie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych
  • taktyka wojskowa