Interesujesz się branżą logistyczną i rozwojem tego obszaru? Jeśli tak, to zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym forum logistycznym Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, zatytułowanym "Współczesne problemy logistyki." finansowanym ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. 


Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego skupionego wokół branży logistycznej i branż pokrewnych. Podczas forum uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji nad kierunkami oraz perspektywami dalszego rozwoju logistyki w praktyce i teorii, wymiany poglądów czy wyników swoich badań, a także propozycji praktycznych rozwiązań wskazanych problemów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy (formularz u dołu strony).

Organizator zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach realizowanego projektu, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Agenda Forum logistycznego "Współczesne problemy logistyki"

dzień I

20 maja br. | godz. 12:00-16:00 | część konferencyjna

w formule hybrydowej

 • stacjonarnie:

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu UWSB Merito w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń

 • w formule online: osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w części konferencyjnej w formule online, otrzymają link do transmisji spotkania (na żywo)

Na udział w części konferencyjnej (stacjonarnie bądź online) obowiązują zapisy (formularz u dołu strony).

 

Tematyka referatów prezentowanych pierwszego dnia wydarzenia będzie koncentrować się wokół następującej problematyki:

 • Procesy i systemy logistyczne
 • Obszary działań logistycznych
 • Koncepcje zarządzania w logistyce
 • Strategie logistyczne
 • Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 • Optymalizacja w logistyce

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Henryk Woźniak (Uniwersytet Gdański)
 • płk. prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec (Akademia Sztuki Wojennej)
 • dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Blanka Tundys, prof. Usz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. Wiesław Marud, prof. UWSB Merito (Uniwersytet WSB Merito w Toruniu)
 • dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UWSB Merito (Uniwersytet WSB Merito w Toruniu)

Jeśli chcesz wziąć udział w części konferencyjnej Forum logistycznego "Współczesne problemy logistyki", która odbędzie się w dn. 20 maja 2024 r.,

kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz.


Zapisuję się
 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 17 maja 2024 r. (włącznie).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


dzień II

21 maja br. | godz. 10:00-16:00 | warsztaty
w formule online | Ważne: Zapisy na udział w warsztatach zostały zamknięte.

 

Tematyka warsztatów:

 • prezentacja nowoczesnych technologii oraz wsparcia informatycznego procesów logistycznych w praktyce
 • prezentacja możliwości tworzenia modeli referencyjnych oraz map procesów logistycznych w notacjach EPS (Event Process Chain - łańcuchów zdarzeń i procesów) oraz BPMN (Business Process Management Notation)
 • prezentacja działań logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii (dronów, palmtopów, czytników RFID, tablic Kanban itp.).

Rada Naukowa:

 • dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UWSB Merito – przewodniczący Rady Naukowej
 • dr hab. Marcin Błażejowski, prof. UWSB Merito
 • dr hab. Andrzej Borusiewicz, prof. MANS
 • dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek
 • prof. dr hab. Georgij Cherevko
 • dr hab. Monika Chodorek, prof. UWSB Merito
 • dr hab. Jolanta Ciak, prof. UWSB Merito
 • dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH
 • dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Krzysztof Ficoń
 • płk. prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. PSz
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki
 • prof. dr hab. Piotr Kostyło
 • prof. dr hab. Radim Lenort
 • dr hab. Wiesław Marud, prof. UWSB Merito
 • dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
 • dr hab. Ryszard Miller, prof. UWSB Merito
 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
 • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UM
 • dr hab. Tomasz Rokicki, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Danuta Rucińska
 • prof. dr hab. Andrzej Ruciński
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Artur Świerczek
 • dr hab. Blanka Tundys, prof. USz
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski
 • dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

 

Partnerzy Forum logistycznego "Współczesne problemy logistyki": ON-ZIN, Inelo.


Patronat honorowy nad Forum logistycznym "Współczesne problemy logistyki" objął

JM Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.

 

Czytaj więcej