Myślisz o udziale w Programie Legii Akademickiej? Chcesz poznać zasady odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?

 

W takim razie zapraszamy Cię na spotkanie z szefem Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu - majorem Arminem Piątkowskim i przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu - Andrzejem Burakiem.

 

Kiedy?

28 listopada br. | godz. 17:00

 

Gdzie?

spotkanie realizowane w formule online | MS Teams

 

Kliknij w poniższy link*, aby dołączyć do spotkania.

Dołączam do spotkania

Udział jest bezpłatny. Nie obowiązują zapisy.

 

*Link widnieje również w Extranecie.


Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szkolenie realizowane jest w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP.

 

Program Legii Akademickiej realizowany jest w ramach szkolenia podstawowego (dobrowolna zasadnicza służba wojskowa) oraz dwóch modułów - podoficerskiego i oficerskiego.1. Szkolenie podstawowe (dobrowolna zasadnicza służba wojskowa; szeregowy)

Wymagania:

 • pełnoletność,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność,
 • status studenta.

Więcej informacji o szkoleniu podstawowym

 

2. Moduł podoficerski składa się z dwóch części:

 • teoretycznej, realizowanej w uczelni,
 • praktycznej, realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia.

Wymagania:

 • status studenta lub absolwenta,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność,
 • status szeregowego rezerwy.

Więcej informacji o module podoficerskim

 

3. Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera kandydat może przystąpić do modułu oficerskiego. Szkolenie jest realizowane w ciągu jednego roku akademickiego w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w uczelni wojskowej, kończy się egzaminem na oficera i trwa nie mniej niż 62 dni.

Wymagania:

 • status studenta lub absolwenta,
 • niekaralność,
 • status podoficera rezerwy,
 • obywatelstwo polskie,
 • potwierdzone dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

Więcej informacji o module oficerskim
Do zobaczenia na spotkaniu informacyjnym!

Czytaj więcej