26 czerwca już po raz 25. opublikowany został ogólnopolski Ranking uczelni niepublicznych „Perspektywy” 2024.  

 

Pozycja Uniwersytetów WSB Merito jest wysoka. Uniwersytet WSB Merito Toruń znalazł się w TOP3 uczelni niepublicznych w kujawsko-pomorskim.  

 

Ranking Perspektyw to jeden z najbardziej rozbudowanych i transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Posiada międzynarodowy certyfikat jakości światowej organizacji twórców i analityków rankingów „IREG Approved”. 

 

Kapituła rankingu w trakcie oceny uwzględnia między innymi takie kryteria, jak sukcesy absolwentów na rynku pracy, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i współpracę z biznesem, prestiż uczelni, siłę naukową oraz umiędzynarodowienie studiów.  Celem rankingu jest wsparcie kandydatów na studia w wyborze „uczelni marzeń” poprzez przybliżenie im atrybutów każdej z uczelni i możliwości, jakie im oferuje.  

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj:  

 

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj:

 

Ranking Perspektywy 24

Czytaj więcej