Zapraszamy do udziału w forum logistycznym "Logistyka 2040. Przyszłość – to już niebawem". Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 29 maja 2023 roku w Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz.


Cele wydarzenia

 • Wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz propozycje praktycznych rozwiązań.
 • Integracja środowiska naukowego i biznesowego skupionego wokół branży logistycznej i nie tylko.
 • Dyskusja nad kierunkami i perspektywami dalszego rozwoju logistyki w praktyce i teorii.

Koszty uczestnictwa w forum

Dla członków Rady Naukowej Forum Logistycznego udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Pozostali uczestnicy zobowiązani są do wpłaty: 650 zł – uczestnictwo stacjonarnie, 450 zł – online.
Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • udział w wydarzeniu,
 • materiały konferencyjne,
 • uroczystą kolację/lunch.

Zgłoszenia i opłatę prosimy dokonywać za pośrednictwem karty zgłoszenia w terminie do 25 maja 2023 r. (włącznie).


Możliwość publikacji artykułów*

Uczestnicy mają szansę na publikację artykułu pokonferencyjnego, w jednym z czasopism, po spełnieniu wymagań redakcyjnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji.
Będzie to:

 • monografia pokonferencyjna (rozdział w monografii – 20 pkt),
 • Economics and Organisation of Logistics (40 pkt),
 • Central European Management Journal (100 pkt),
 • Energies (140 pkt).

*  Koszt wydania artykułu nie jest wliczony do opłaty związanej z konferencją. Samo wydanie i czas zależą od procedury recenzji obowiązującej w danym wydawnictwie i są niezależne od organizatorów tego wydarzenia. Organizatorzy natomiast zapewniają rekomendację zgłoszeń do wyżej wymienionych redakcji czasopism.


PORZĄDEK OBRAD:
29 maja 2023 roku (poniedziałek)


11:00-11:30 | powitalna kawa, herbata (hol, parter)


11:30-12:00 | uroczysta inauguracja Forum (aula, parter)

 • powitanie gości przez dr. hab. Andrzeja Jezierskiego, prof. UWSB Merito w Toruniu, Dyrektora Instytutu Nauk Stosowanych
 • oficjalne otwarcie Forum przez prof. dr. hab. Marka Jacka Stankiewicza, Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu WSM Merito w Toruniu

 

12:00–14:30 | sesja I plenarna (aula, parter)

moderacja: dr hab. Blanca Tundys, prof. USz

 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek (Uniwersytet Morski w Gdyni) | Logistyczne źródła innowacyjności i konkurencyjności w gospodarowaniu
 • prof. dr hab. Heorhiy Cherevko (Lwowski Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy) | Stan i perspektywy rozwoju logistyki w gospodarce zbożowej Ukrainy
 • płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec (ASzWoj w Warszawie) | Logistyka wojskowa przyszłości
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki (SGGW w Warszawie) | Agrologistyka jako specyficzny rodzaj działalności logistycznej
 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. PM (Politechnika Morska w Szczecinie)
 • dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO (Uniwersytet Opolski) | Modele biznesu w logistyce przyszłości
 • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG (Uniwersytet Morski w Gdyni)
 • dr hab. Tomasz Rokicki, prof. SGGW (SGGW w Warszawie) | Zakłócenia w łańcuchach dostaw branży automotive w czasie pandemii COVID-19
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW (SGGW w Warszawie) | Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w łańcuchach dostaw przy wykorzystaniu technologii blockchain
 • dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG (Uniwersytet Gdański) | Łańcuchy dostaw w korporacjach baz fabryk – przykład Apple Ink.

dyskusja

 

14:30–15:00 | przerwa kawowa  (hol, parter)

 

15:00–17:00 | sesja II panelowa: prezentacja firm (aula, parter)

moderacja: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG

 • Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern – Konrad Wójtowicz | Prezes Zarządu
 • Ekosystem – Artur Wasilewski | Prezes Zarządu | Funkcje platformy EMTRACK
 • ON-ZIN – Michał Gałęzewski | Kierownik ds. logistyki i transportu
 • Everti
 • PC Logistics - Konrad Wójtowicz | Prezes Zarządu
 • TSL Solution
 • RR – Robert Rudnik
 • Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych – Białe Błota
 • Volvo – Nowa Wieś Wielka
 • LPP
 • Biuro Norma

 

15:00–17:00 | sesja II: prezentacja referatów (aula, I piętro)

 

17:00 | uroczyste zamknięcie pierwszego dnia Forum

 

18:00 | uroczysta kolacja (Hotel Słoneczny Młyn | Bydgoszcz)


Lokalizacja:
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy UWSB Merito w Toruniu

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

nr tel.: 52 58 29 108 


Rada naukowa forum:

 • przewodniczący Rady Naukowej dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UWSB Merito
 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • prof. dr hab. Heorhiy Cherevko, Lviv National Agrarian University, Ukraine
 • prof. Jozsef Gal, Szegedi Tudomanyegyetem, Hungary
 • płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, ASzWoj w Warszawie
 • prof. dr hab. Bogdan Klepacki, SGGW w Warszawie
 • prof. ing. Radim Lenort, SKODA AUTO University, Mlada Boleslav, Czech Republic
 • prof. dr hab. Danuta Rucińska, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Ruciński, UWSB Merito w Gdańsku
 • prof. inż. Martin Straka
 • prof. dr hab. Artur Świerczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Andrzej Kuriata, prof. UWSB Merito w Gdańsku
 • dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. PM w Szczecinie
 • dr hab. Xenie Lukoszova, prof. UWSB Merito w Toruniu
 • dr hab. Wiesław Marud, prof. UWSB Merito w Toruniu
 • dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO w Opolu
 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH w Warszawie
 • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG w Gdyni
 • dr hab. Tomasz Rokicki, prof. SGGW w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW w Warszawie
 • dr hab. Blanka Tundys, prof. US w Szczecinie
 • dr hab. Ilona Walkowska, prof. UWSB Merito w Toruniu
 • dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG w Gdańsku

 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Ilona Walkowska, prof. UWSB Merito w Toruniu


PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu


PARTNERZY

 

      

 

 

 


Zachęcamy do udziału w Forum.

Aby dokonać zgłoszenia, należy kliknąć poniższy przycisk i wypełnić formularz.

 

Zgłoś swój udział

Czytaj więcej