Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do studiów podyplomowych i szkoleń ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

BUR

Baza Usług Rozwojowych (BUR) została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

BUR to platforma online za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia. Szczegóły znajdziesz na Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

W województwie zachodniopomorskim realizowane są 3 projekty dla pracodawców i ich pracowników: "Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa", "Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - FUR 3" oraz „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III”. 

SP

Operatorami w województwie zachodniopomorskim są:  

SP

Dla kogo przeznaczone są środki z projektu?  

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. 

Czas trwania projektu  

  • W zależności od projektu tj. do 30.09.2026 r. lub do 31.01.2027 r.  

 Kwota dofinansowania 

  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego uczestnika (pracownika) wynosi 7 500,00 zł,  a dla jednego przedsiębiorcy 99 000 zł. 

Poziom dofinansowania 

  • Poziom dofinansowania w ramach projektu wynosi 50%, 60% lub 80% wartości kwalifikowanej usługi rozwojowej (kwota netto). 

SP

Ważna informacja

Uniwersytet WSB Merito Szczecin jest Filią Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, dlatego wszystkie usługi rozwojowe przypisane są do uczelni poznańskiej.

  • W przypadku usług realizowanych tradycyjnie, w BUR zostało podane miasto, w którym będą odbywać się zajęcia.
  • W przypadku usług realizowanych online, zajęcia prowadzone są za pośrednictwem MS Teams.

Krok 1.

Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz studia podyplomowe lub szkolenie realizowane przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Jeżeli nie znajdziesz swojego kierunku, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość zamieszczenia go w BUR. 

 

Możesz również zamówić u nas dedykowaną usługę dla Twojej firmy. Zapotrzebowanie na dedykowaną usługę zgłoś na adres e-mail: dsp@szczecin.merito.pl

Krok 2.

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR i zgłoś się do wybranego przez siebie operatora.

Krok 3.

Wejdź na stronę wybranego operatora. Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami i wnioskami oraz dostarcz je do operatora, u którego będziesz się starać o dofinansowanie.  

Krok 4.

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik instytucjonalny.

Następnie  niezwłocznie zgłoś  się do Biura Rekrutacji Uniwersytetu WSB Merito w celu zawarcia umowy na studia podyplomowe. Oprócz umowy z operatorem na usługę zawierasz również umowę z Uniwersytetem WSB Merito na realizację studiów podyplomowych.   
 

  • Pamiętaj, że korzystając z dofinansowania poprzez BUR oraz podpisując umowę na studia podyplomowe z Uniwersytetem WSB Merito, obowiązuje cena katalogowa kierunku (bez zniżki czasowej w czesnym). 
  • Pamiętaj, że uzyskane dofinansowanie działa na zasadzie refinansacji usługi, czyli opłacasz usługę z własnych środków, a po jej zakończeniu uzyskujesz zwrot dofinansowania.

Krok 5.

Pamiętaj, że po zakończeniu usługi studiów podyplomowych lub szkolenia należy w ciągu 7 dni ocenić zakończoną usługę. To jeden z warunków uzyskania refundacji.  

Krok 6.

Po zakończeniu usługi zgłoś zapotrzebowanie na następujące dokumenty do Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń: fakturę VAT za studia podyplomowe lub szkolenie, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów.  

 

Prześlij do Operatora, z którym podpisałeś umowę na usługę następujące dokumenty: wniosek o rozliczenie usług rozwojowych, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe, zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej, ankietę oceniającą usługi rozwojowe.

 

Wszystkie wyszczególnione wyżej dokumenty prześlij do Operatora nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej. 

Krok 7.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami: 

Mail: dsp@szczecin.merito.pl

Tel. 91 452 69 70, 91 452 69 71