Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Interpretowania i stosowania w praktyce prawa związanego z administracją, finansami i rachunkowością.
 • Realizowania zadań publicznych i podejmowania decyzji strategicznych dla środowiska lokalnego i regionalnego.
 
 
Opis kierunku
 • Budowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych.
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów z partnerami społecznymi 
  i gospodarczymi.
 
 
 • Tworzenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów zadaniowych.
 • Samodzielnego sporządzania bilansów, prowadzenia rozliczeń finansowych.
 
 
 
Opis kierunku
 • Zarządzania majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa.
 • Pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój terytoriów.
 
 
 
Opis kierunku

Praca dla Ciebie:

 • urzędy marszałkowskie,
 • urzędy miast i gmin,
 • urzędy pracy,
 • instytucje podległe jednostkom samorządu terytorialnego: m.in. ośrodki zdrowia, kultury,
 • przedsiębiorstwa komunalne,
 • organizacje samorządu gospodarczego: m.in. izby przemysłowo-handlowe, rolnicze,
 • izby samorządu zawodowego: m.in. izby lekarskie, budownictwa,
 • referent ds. analiz oświatowych,
 • specjalista ds. przygotowania inwestycji,
 • główny specjalista ds. finansów,
 • kierownik ds. finansowo-administracyjnych,
 • specjalista ds. zamówień publicznych,
 • sekretarz urzędu miasta.
 
 
 
 

Opinia:

"W moim życiu miały miejsce wydarzenia, które nauczyły mnie walczyć i spotęgowały wiarę we własne możliwości. Myślę więc, że jeśli się czegoś naprawdę pragnie, to nie ma przed człowiekiem rzeczy niemożliwych. Ważną dla mnie sprawą jest rozwój osobisty. Jestem na etapie wyboru jednej ścieżki zawodowej, dlatego próbuję wielu rzeczy. Jestem baristą, sommelierem, aktorem i modelem, ale interesuję się też sztukami walki i marketingiem internetowym. Dla mnie studia na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin to możliwość zdobycia ogromnej wiedzy oraz nawiązania ciekawych i inspirujących kontaktów".

 
 
 
 

Damian Cękała

student WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito)

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 25 kwietnia
czesne już od
390 zł
323 zł
miesięcznie

Zapisując się do 25 kwietnia zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Kryminologia
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy ekonomii
 • Kryminologia
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Wiedza o państwie i prawie 
 • Podstawy zarządzania
 • BHP
 • Rola i zadania poszczególnych służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Wiktymologia
 • Technologie informatyczne
 • Prawo konstytucyjne
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Nauka o administracji
 • Metody efektywnego uczenia sią
 • Systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • Kryminalistyka
 • Taktyka i technika interwencji 
 • Obrona cywilna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo cywilne
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Socjologia z elementami socjotechniki
 • Kierowanie zespołem 
 • Cultural Differences
 • Bezpieczeństwo społeczne 
 • Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP 
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych 
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Podstawy prewencji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne – zajęcia fakultatywne
   

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Strategia rozwoju gminy i regionu
 • Rachunkowość budżetowa
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Ordynacja podatkowa
 • Umowy w administracji w praktyce
 • Obsługa administracyjna samorządu terytorialnego
 • Egzekucja w administracji
 • Gospodarka komunalna
 • Fundusze UE
 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krzysztof Wawrzycki
Zbigniew Małecki
dr Zasadzki
Krzysztof Wawrzycki

Absolwent Wydziału Planowania i Finansowania Gospodarki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Kryminalistyka. Oficer dyplomowany Policji w stopniu nadkomisarza Policji – obecnie w stanie spoczynku. W Policji służył 28 lat, z czego 28 w pionie...

Zbigniew Małecki

Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ze specjalizacją kryminalną. Oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji –...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia z Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia wyższe i podyplomowe

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@szczecin.merito.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 17:00
 • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF