Nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej ukazały się dwa najnowsze słowniki dr Małgorzaty Kowalczyk i prof. Macieja Widawskiego: Podstawowy słownik potocznych frazeologizmów amerykańskich i bliźniaczy Podstawowy słownik potocznych frazeologizmów amerykańskich.

 

Są to pierwsze w Polsce słowniki poświęcone amerykańskim i brytyjskim wyrażeniom o charakterze potocznym. Poprzez swój pojemny ładunek znaczeniowy i emocjonalny wyrażenia te są niezwykle użyteczne w codziennej komunikacji. Każdy ze słowników liczy 500 haseł i 1700 przykładów. Hasła zawierają informacje gramatyczne i stylistyczne, potoczne odpowiedniki polskie i definicje w standardowej polszczyźnie, oraz kontekstowe przykłady użycia. Materiał pochodzi z obszernej bazy cytatów z filmu, TV, prasy, internetu i konwersacji, zgromadzonych podczas badań terenowych w USA i Wielkiej Brytanii. Łącząc funkcjonalność z naukowością, słowniki stanowią źródło praktycznej wiedzy o potocznych frazeologizmach. Będą przydatne dla wszystkich, którzy chcą biegle posługiwać się angielszczyzną amerykańską i brytyjską oraz dla tych, którzy chcą poprawić swoją funkcjonalną znajomość angielszczyzny potocznej.

 

Dr Małgorzata Kowalczyk jest specjalistką w dziedzinie leksykografii i socjolingwistyki zajmującą się odmianami języka i ich opisem. Badania prowadziła m.in. na Stanford University, Yale University i, jako profesor wizytujący, na University of California Berkeley. Wykładowca filologii w Akademii Pomorskiej i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autorka kilkunastu książek, w tym Americanisms (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013).

 

Prof. dr hab. Maciej Widawski jest czołowym polskim socjolingwistą i leksykografem zajmującym się odmianami angielszczyzny. Stypendysta Fundacji Fulbrighta i Fundacji Nauki Polskiej, badania prowadził m.in. na Harvard University i Stanford University. Wieloletni wykładowca filologii na Uniwersytecie Gdańskim i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autor kilkudziesięciu książek, tym African American Slang (Cambridge University Press, 2015).

 

Słowniki można zamówić poprzez stronę internetową wydawnictwa tutaj.

 

Czytaj więcej