Jesteśmy Uniwersytetem WSB Merito!

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej Federacji Naukowej WSB-DSW i wysokich ocen aż w 8 dyscyplinach zostaliśmy uniwersytetem i zmieniliśmy nazwę na Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz.

 

To kolejny krok w rozwoju naszych uczelni, wyraża nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem. Studenci i ich potrzeby są dla nas najważniejsze. 

Nowe możliwości! 
 

Status uniwersytetu sprawił, że uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach naukowych oraz umożliwił rozszerzenie naszej oferty dydaktycznej o kierunki, które jeszcze lepiej odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy

Nowe możliwości!

Gdzie nas znajdziesz?

Uniwersytety WSB Merito znajdziesz w 10 miastach w Polsce. Dodatkowo w Warszawie działa Uczelnia WSB Merito

Gdzie nas znajdziesz? Gdzie nas znajdziesz?