Opis kierunku

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym są dedykowane zarówno obecnym, jak i przyszłym właścicielom, menedżerom oraz pracownikom przedsiębiorstw transportowych.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Nikla

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF