Opis kierunku

Studia podyplomowe na kierunku trening menedżerski są dedykowane wszystkim osobom, które w przyszłości chciałyby pełnić funkcje kierownicze lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Pozwalają zdobyć wiedzę i kształtować umiejętności zarówno twarde – dotyczące zarządzania czy prawa, jak i miękkie – w zakresie komunikacji interpersonalnej, umożliwiając pełen rozwój kompetencji kierowniczych niezbędnych w pracy każdego menedżera. 

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy.  

Programowanie dla biznesu z wykorzystaniem AI

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku trening menadżerski

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF