Opis kierunku

Studia podyplomowe na kierunku prawo dla menedżera to interdyscyplinarny kierunek, który łączy prawo z praktyką gospodarczą. Jest dedykowany wszystkim osobom, które w przyszłości chciałyby pełnić funkcje kierownicze lub prowadzić własną działalność gospodarczą.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku prawo dla menadżera

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF