Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku podatki w praktyce

Program studiów
 • Podstawy teorii podatku i systemów podatkowych 
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 • Podatek dochodowy od osób prawnych 
 • Podatek od towarów i usług 
 • Podatek akcyzowy 
 • Podatki majątkowe i lokalne 
 • Procedura podatkowa  
 • Prawo celne i dewizowe 
 • Ewidencja i podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych 
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
 • Optymalizacja podatkowa 
 • Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa 
 • Przestępstwa i wykroczenia podatkowe