Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Neuroprzywództwo.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 188
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Neuroprzywództwo - styl bycia
(16 godz.)
 • Neuronauka w przywództwie 

 • Biochemia w procesie zarządzania 

 • JA Przywódca z perspektywy innych w oparciu o narzędzie FACES by Points of You®  

 • Style przywództwa 

 • Osobowość menedżera 

Przywódca w zarządzaniu sobą
(16 godz.)
 • Style myślenia i działania FRIS®  
Przywódca w zarządzaniu zespołem
(16 godz.)
 • Badania D. Rocka w obszarze reakcji mózgu na podejmowanie decyzji 
 • Mózg podczas procesu decyzyjnego 
 • Model NeuroZarządzania SCARF 
 • Zarządzanie poprzez potrzeby mózgu
PRZYWÓDCA ASERTYWNY
(16 godz.)
 • Filozofia komunikacji empatycznej wg Marshalla B. Rosenberga 
 • Stawianie granic w oparciu o komunikację empatyczną NVC 
 • Rozwiązywanie konfliktów z uwzględnieniem NVC
PRZYWÓDCA WZMACNIAJĄCY SPRZEDAŻ
(16 godz.)
 • Neuromarketing 
 • Neurolingwistyka
 • Storyteling
Przywódca w zarzadzaniu zmianą
(16 godz.)
 • Neuroplastyczność i zarządzanie sobą w zmianie 

 • Rozwój adaptowalności, elastyczności poznawczej i kreatywności z uwzględnieniem IE 

Przywódca w skutecznej komunikacji z zespołem
(16 godz.)
 • Conversational Intelligence by Judith Glaser - neurokomunikacja budująca zaufanie i przynależność 

 • Neurofeedback by Judith Glaser – informacja zwrotna, która rozwija 

Przywódca odporny psychicznie
(20 godz.)
 • Odporność psychiczna wg modelu MTQ 4C  

 • Strategie budowania rezyliencji  

 • Neurosposoby na zarządzanie energią w stresie 

 

Przywódca i jego personal branding
(16 godz.)
 • Budowanie Marki Osobistej w oparciu o autocoaching, z wykorzystaniem narzędzi i metody Points Of You ®
 • Marka To Ja- jak zbudować Markę Osobistą na trwałym fundamencie ?
 • Mój Potencjał w Przywództwie- jak rozwijać w sobie potencjał Lidera ?
 • JA jako Lider – czyli pułapki własnej perspektywy- wiedza o sobie jako źródło mocy.
PRZYWÓDCA TRANSFORMUJĄCY POPRZEZ SŁOWA I JĘZYK
(16 godz.)
 • Praktyczne narzędzia i metody, które pomogą w osiągnięciu głębszej transformacji w zakresie komunikacji i relacji międzyludzkich
 • Wiedza i techniki oparte na metodologii Resonant Healing, która łączy w sobie najnowsze odkrycia z dziedziny neurobiologii i psychologii.
PRZYWÓDCA JAKO COACH I MENTOR
(16 godz.)
 • Neurocoaching i mentoring
 • Rozwijające rozmowy z zastosowaniem metod coachingu i mentoringu
 • Praca z przekonaniami z wykorzystaniem technik psychologii poznawcze
Zaliczenie
(8 godz.)
 • Projekt NeuroPrzywódcy – budowa strategii rozwoju biznesu / zespołu / standardów działania z uwzględnieniem wiedzy i narzędzi zdobytych na studiach.

 

Do ukończenia studiów i otrzymania certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie Neuroprzywództwa należy być obecnym na min 80% zajęć, przygotować projekt zaliczeniowy i zaprezentować go. Projekt zaliczeniowy to forma zaprezentowania strategii osiągnięcia danego celu lub przejścia przez konkretną zmianę lub zasad i wartości funkcjonowania w zespole lub strategii budowania biznesu w danej firmie czy branży. Projekt ma być praktyczny i posłużyć uczestnikowi do wykorzystania go w aktualnej pracy, dlatego decyzja o tym, czego będzie dotyczyć strategia zostawiamy przyszłym absolwentom.