Opis kierunku

Studia podyplomowe na kierunku menedżer sprzedaży są dedykowane wszystkim osobom już pracującym w działach sprzedaży lub planującymi zajmować się w przyszłości bezpośrednią pracą z klientami. Pozwolą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania sprzedażą

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas_

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku menadżer sprzedaży

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF