Opis kierunku

Studia podyplomowe na kierunku menedżer projektu są dedykowane wszystkim osobom zainteresowanym pełnieniem w przyszłości funkcji kierownika projektu.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Nikla

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Nikla

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku menadżer projektu

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF