Opis kierunku

Studia podyplomowe na kierunku kadry i płace są dedykowane wszystkim osobom zainteresowanym aspektami prawnymi, organizacyjnymi i finansowymi, związanymi z zatrudnianiem pracowników. 

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy.  

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku kadry i płace w praktyce

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF