Beata Krasoń
Beata Krasoń

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek Zdrowie Publiczne  
w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Ukończyła Studnia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia, Koordynator transplantacyjny, Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem, Cyberbezpieczeństwo. Menadżer wszystkich szczebli, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością/ Akredytacji. Auditor wiodący wg ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 22301, ISO 15224, ISO 45001, ustawy o Krajowym Systemie  Cyberbezpieczeństwia w podmiotach realizujących usługi kluczowe, Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, antykorupcją, doradztwem w zakresie organizacji i zarządzania, szkoleniami we wszystkich wymienionych obszarach.  Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu (np. MBA) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

dr Paweł Skowron – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania. Kierownik kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem czy Zarządzanie w podmiotach ochrony zdrowia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce zarządzania, prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Recenzent prac naukowych publikowanych w krajowych wydawnictwach.  

Konsultant, doradca oraz trener w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znormalizowanych systemów zarządzania. Audytor wiodący w zakresie systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Beata Świerczyńska.jpg
Beata Świerczyńska  

Specjalista ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych w sektorze medycznym. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej realizujący zadania dla kontroli wewnętrznej szpitala oraz kilku innych firm sektora prywatnego. Absolwentka UJ w Krakowie Ukończyła: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji- audytor systemów informatycznych.  

Certyfikowany audytor  bezpieczeństwa informacji. Realizuje  i koordynuje zadania dotyczące projektowania, wdrażania oraz audytów bezpieczeństwem informacji i systemów zarządzania ciągłością działania zgodnych z międzynarodowymi normami. 

Paweł Skowron.jpg
dr Paweł Skowron

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania. Kierownik kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem czy Zarządzanie w podmiotach ochrony zdrowia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych problematyce zarządzania, prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Recenzent prac naukowych publikowanych w krajowych wydawnictwach. Konsultant, doradca oraz trener w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znormalizowanych systemów zarządzania. Audytor wiodący w zakresie systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.