Opis kierunku

Studia podyplomowe na kierunku controlling w praktyce są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą w działach controllingu, analiz czy rachunkowości zarządczej, dostarczających menedżerom niezbędnych informacji do podejmowania optymalnych decyzji zarówno operacyjnych, jak i strategicznych.

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas_

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku controlling w praktyce

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF