Opis kierunku

Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w ocenie i interpretacji danych finansowych zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i tych dotyczących całej gospodarki, co jest niezbędne w pracy analityka finansowego.

20240115_MERITO_TOR_SW_

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przez 4 semestry równolegle do zajęć realizowanych w ramach wybranego kierunku studiów magisterskich. Spotkania odbywają się w małych grupach i mają charakter praktyczny oraz warsztatowy.

20240115_MERITO_TOR_SW_Nikla

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku analityk finansowy

Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF