Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • język obcy
 • podstawy filozofii i etyki
 • podstawy socjologii
 • podstawy psychologii
 • edytory tekstu
 • grafika menadżerska i prezentacyjna
 • zarządzanie karierą
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO:
 • Wprowadzenie do psychologii
 • podstawy socjologii
 • podstawy filozofii i etyki
 • biomedyczne podstawy funkcjonowania człowieka 
 • podstawy prawne i organizacyjne oświaty 
 • etyka zawodu pedagoga
 • wprowadzenie do socjologii edukacji
MODUŁ KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO I DYDAKTYCZNEGO:
 • Dydaktyka ogólna
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 •  Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika społeczna
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 •  Diagnostyka pedagogiczna
 •  Podstawy pedagogiki specjalnej
 •  Edukacja zdrowotna z metodyką
 • Metody efektywnego kształcenia
 •  Podstawy edukacji dorosłych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z metodyką
 • Profilaktyka społeczna
 • Patologie społeczne
MODUŁ KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGICZNEGO:
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życiu
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia uczenia się
 • Psychoseksuologia
 • Podstawy psychologii społecznej
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii