Już 15 września odbędzie się Lifelong Learning Forum. Tematem wiodącym konferencji organizowanej w Uniwersytecie WSB Merito Łódź będzie sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz technologie w służbie rozwoju kwalifikacji.

 

Rok 2023 został ogłoszony Europejskim Rokiem Umiejętności. Jego głównym celem jest propagowanie podejścia sprzyjającego podnoszeniu kompetencji, tak aby nikt nie pozostał w tyle w wyniku cyfrowej i zielonej transformacji. Stowarzyszenie Lifelong Learning i Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy ze Szkołą Języków Obcych „BRITISH CENTRE”, Instytutem Badań Edukacyjnych, Sektorowymi Radami ds. Kompetencji oraz Uniwersytetem WSB Merito Łódź bierze aktywny udział w kampanii na rzecz uczenia się przez całe życie. Główne idee Europejskiego Roku Umiejętności wypełnią w trakcie Lifelong Learning Forum, które odbędzie się 15 września 2023r. w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito Łódź przy ul. Brzozowej 5/7


Tematem przewodnim Lifelong Learning Forum będzie: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz technologie w służbie rozwoju kwalifikacji. 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ
 

HARMONOGRAM (wydarzenie organizowane jest w siedzibie Uniwersytetu WSB Merito przy ul. Brzozowej 5/7 w Łodzi):


Sala I: godz. 12:00 – 12:30

Rozpoczęcie, powitanie gości
(Wystąpienia: Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, wiceprezydent Łodzi; Dariusza Klimczaka, wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP; dr Andrzej Marjański, dziekan Uniwersytetu WSB Merito Łódź, Beaty Ostrowskiej, przewodniczącej przedstawicieli Sektorowej Rada ds. Kompetencji – Informatyka i wiceprzewodniczącej Sektorowej Rada ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, dr Doroty Nawrat-Wyraz reprezentującej Instytutu Badań Edukacyjnych, Adama Wieczorka, wiceprezydenta Łodzi, Marka Spiżewskiego - sekretarza Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, wiceprzewodniczącego Komitetu Edukacji Zawodowej)

 

Sala I: 12:45 – 13:30

Uczenie się w dobie rewolucji technologicznej – sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. Rynek 4.0. 
(Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo)

 

Sala II: 12:45 – 13:30

Mikropoświadczenia kompetencji. System Odznaka+

 

Sala II: 13:30-14:15

Kwalifikacje w dobie sztucznej inteligencji 
(Instytutu Badań Edukacyjnych)

 

Sala I: 13:30-14:15

Edukacja zawodowa a potrzeby rynku pracy
(Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej)

 

Foyer 14:15-14:45

Przerwa kawowa

 

Sala I: 14:45-15:30

Uczelnie na miarę wyzwań gospodarki cyfrowej

(Uniwersytet WSB Merito Łódź)


Sala II: 14:45-15:30

Edukacja językowa, a nowoczesne technologie. 
(Szkoła Języków Obcych „BRITISH CENTRE”)


Sala I: 15:30-16:15

Koncert zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy


Foyer 16:15-18:00

Poczęstunek i rozmowy kuluarowe
 

 

Zobacz pełne OGŁOSZENIE

Czytaj więcej