Zacznij studia magisterskie jako wolny słuchacz

Czy wiesz, że późniejsza obrona pracy dyplomowej na studiach I stopnia nie przekreśla Twoich szans, aby już teraz dołączyć do grona studentów WSB i uzyskać dyplom magistra?
Sprawdź, jakie to proste!

Co zyskujesz?

  • Rezerwacja miejsca na studiach z zachowaniem promocji cenowych.
  • Widoczny w Extranecie plan zajęć.
  • Uczestnictwo w zajęciach mimo nie posiadania dyplomu.

Już teraz zapisz się on-line na wybrane studia magisterskie i dostarcz osobiście lub listownie do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

  • kwestionariusz generowany przez system zapisów on-line
  • 1 kolorowe zdjęcie
  • 2 egzemplarze umowy wolnego słuchacza generowane do podpisu w Biurze Rekrutacji.


Nie czekaj na obronę - zacznij studia magisterskie jako WOLNY SŁUCHACZ!
Będziesz uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a od razu po otrzymaniu dyplomu studiów I stopnia zostaniesz studentem na studiach magisterskich.