O projekcie:

„Meta: Matura” to jedyne takie przedsięwzięcie w kraju, zrealizowane z sukcesem po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017. W wyniku tego doświadczenia powstał zmodyfikowany program projektu, wprowadzony w życie dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy i Toruniu.

 

Zajęcia są realizowane w projekcie "Postaw na Przyszłość - Akademia kompetencji dla młodzieży szkół średnich” nr POWR.03.01.00-00-T193/18-00 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 3.1 Trzecia misja uczelni.

To inicjatywa skierowana do młodzieży w wieku 15 – 20 lat. Do tej pory ponad 100 uczestników osiągnęło swoje cele! Jego bazę stanowi unikalna metodologia łącząca 21-letnie doświadczenie autorki w edukacji z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w neurodydaktyce i biznesie.

Co zyskasz?

 1. poznasz siebie i ważne dla siebie wartości, dzięki czemu zbudujesz motywację do działania;
 2. określisz swoje mocne strony, co pomoże ci wzmocnić wiarę w siebie;
 3. dowiesz się, jaki sposób uczenia się jest skuteczny, czyli jak się uczyć, aby się nauczyć(również w dobie Covid – 19);
 4. poznasz zasady takiego zarządzania sobą w czasie, dzięki którym zachowasz równowagę między nauką i relaksem, w tym w czasie zdalnej edukacji;

 5. efektywnie zaplanujesz kolejne etapy przygotowań do matury, co, w połączeniu z nauką, w czasie egzaminu zapewni ci spokój i pewność siebie;

 6. przekonasz się, że koncentracja na celu i systematyczność w działaniu dadzą ci poczucie wolności, ponieważ dzięki nim osiągniesz to, o czym marzysz;

 7. poznasz techniki radzenia sobie ze stresem, które będziesz mógł wykorzystać przed i podczas egzaminu,

  a także w przyszłości;

 8. zbudujesz swoją siłę dzięki współpracy z zespołem;

 9. nauczysz się komunikować ze sobą i z innymi;

 10. nauczysz się aktywnie słuchać;

 11. wzmocnisz swoje poczucie sprawstwa;

 12. wypracujesz indywidualne strategie osiągania celów;

 13. rozwiniesz postawę proaktywną;

 14. będziesz potrafił zastosować poznane metody do realizacji kolejnych celów życiowych i zawodowych;

 15. dokonasz autoprezentacji w formie multimedialnej;

 16. zaplanujesz ścieżkę kariery (szanse i zagrożenia w dobie Covid – 19).

Warunki uczestnictwa:

 1. chcesz pracować nad sobą.
 2. bierzesz odpowiedzialność za swój rozwój osobisty.
 3. zgłaszasz chęć udziału na określonych zasadach w wyznaczonym terminie.
 4. aktywnie bierzesz udział w cyklu warsztatów w Wyższej Szkole Bankowej w grupie 10-14-os.

Dołącz do nas!

Jak?

 1. Podejmij decyzję.
 2. Zapisz się!