Zapraszamy do wypełnianie formularza zgłoszeniowego na III Targi Pracy w wersji online. Informujemy również, że na podany w formularzu email zostanie przesłany link do strony z harmonogramem i pokojami spotkań. Wypełnione zgody pozwolą nam na informowanie Państwa w przypadku kolejnych imprez. 

Linki będą aktywowane w dniu spotkania.  Daty i godziny niektórych spotkań mogą ulec zmianie. Do udziału w spotkaniach rekomendowana jest przeglądarka Chrome.
Preferowana ścieżka dalszej edukacji/rozwoju
Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a. Więcej informacji
W związku z organizacją III Targów pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu, Państwa dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym zostaną udostępnione Powiatowemu Urzędowi Pracy w Toruniu, ul Mazowiecka 49A; Toruń. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.
Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Zgodny na przetrwanie danych osobowych: