Stypendia i zniżki

Studia to nie tylko czas zdobywania wiedzy i doświadczeń, ale także spory wysiłek finansowy. Doskonale wiemy, że nasi studenci to osoby, które odpowiedzialnie podchodzą do obowiązków życiowych i stawiają na samodzielność. Często naukę łączą z karierę zawodową. Dlatego zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego, które ułatwi realizowanie ambitnych planów.   

 

Studia to inwestycja, która się zwraca, ale na początku może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito ma dla Ciebie również zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uczelniom WSB Merito zaufało już ponad 450 000 studentów. 

Program VIS - studiuj za darmo

W Uniwersytetach WSB Merito każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student.
Program VIS został przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do Programu VIS mogą również dołączyć studenci Uniwersytetu WSB Merito, których wyniki w nauce są wyróżniające. Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym semestrze masz szansę studiować za darmo.
Po szczegóły możesz się zwrócić do Biura Rekrutacji.

studenci

Stypendium ministra

Uniwersytet WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

Stypendium rektora

O stypendium rektora w głównej mierze studenci ubiegają się za wyróżniające wyniki w nauce. Jeżeli Twoja średnia jest równa lub wyższa niż 4,5 możesz starać się o otrzymanie takiego świadczenia materialnego, lecz pamiętaj, że są również inne kategorie takie jak: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne czy osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wraz ze złożonym wnioskiem dostarcz odpowiednią dokumentacje potwierdzającą Twoje sukcesy.

Zapomoga

Zapomoga stanowi jednorazową, bezzwrotną formę pomocy materialnej, która może być przyznana studentowi, gdy z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student starający się o zapomogę musi udokumentować sytuację materialną swojej rodziny za okres 6 miesięcy oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zdarzenie uprawniające go do otrzymania tej formy pomocy.

 

Studencie pamiętaj, że wszystkie informacje wraz z regulaminem świadczeń i wnioskami na dany rok akademicki znajdziesz w extranecie, są one aktualizowane zawsze na nowy semestr abyś mógł w terminie złożyć swoje wnioski. Znajdziesz je po zalogowaniu na swoje konto studenta na czerwonym panelu stypendia i zniżki-> pomoc materialna

Stypendium socjalne

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w danym roku akademickim mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza ustalonej kwoty miesięcznej, która jest aktualizowana co semestr. 

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 

zniżka