Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Mindfulness – uniwersalna metoda rozwoju kompetencji na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
NAUKOWE PODSTAWY UWAŻNOŚCI
(48 godz.)
 • Współczesne teorie świadomości (16 godz.)
 • Korzenie uważności (8 godz.)
 • Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej (ACT) (4 godz.)
 • Psychologia pozytywna a uważność (4 godz.)
 • Psychologiczne modele uważności (4 godz.)
 • Wyzwania praktyki uważności (4 godz.)
 • Psychologia Ja (4 godz.)
 • Neurobiologia medytacji (4 godz.)
UWAŻNOŚĆ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ
(52 godz.)
 • Mindfulness w organizacji (studia przypadków) (8 godz.)
 • Psychologia pozytywna w praktyce biznesowej (4 godz.)
 • Akceptacja w biznesie jako klucz do zmiany (8 godz.)
 • Narzędzia uważności w rozwoju pracowników (4 godz.)
 • Coaching i Mentoring (8 godz.)
 • Trening Mentalny i Duchowy (16 godz.)
 • Uważność w komunikacji z pracownikami (4 godz.)

 

TRENING UWAŻNOŚCI DLA LIDERA – KURS REDUKCJI STRESUW OPARCIU O UWAŻNOŚĆ MBSR
(40 godz.)

Odkrywanie uważności (4 godz.)
Postrzeganie świata (4 godz.)
Zadomawianie się we własnym ciele (4 godz.)
Stres i uważność  (4 godz.)
Myśli są tylko myślami (4 godz.)
Uważne porozumiewanie się (4 godz.)
Dbanie o siebie (4 godz.)
Patrzeć wstecz, iść naprzód (4 godz.)
Dzień uważności (8 godz.)

TRENING UWAŻNOŚCI W OPARCIU O WSPÓŁCZUCIE
(36 godz.)
 • Jak ewoluował nasz mózg - system zagrożenia, system popędu, system ukojenia (4 godz.)
 • Pojęcie samowspółczucia (4 godz.)
 • Praca z własnymi pragnieniami i wzorcami (4 godz.)
 • Postawa życzliwości do siebie (4 godz.)
 • Karmienie systemu kojenia (4 godz.)
 • Wybaczanie (4 godz.)
 • Praca z wewnętrznym krytykiem (4 godz.)
 • Intuicja, zaufanie do siebie (4 godz.)
 • Trening współczucia w ciszy (4 godz.)
Forma zaliczenia
Projekt
egzamin końcowy