Opis kierunku

Nowy program Akademii Lean Expert to zestaw zajęć przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonych praktyków, gwarantujący szybkie i skuteczne wejście w świat Lean. Praktyczne podejście do wszystkich etapów transformacji organizacji produkcyjnych z wykorzystaniem filozofii Lean, stało u podstaw tworzenia tego programu. Jego uczestniczy będą mieli możliwość poznania Lean zarówno w ujęciu strategicznym jak również w odniesieniu do doskonalenia procesów produkcyjnych.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu Lean Management oraz poznasz praktyczne aspekty budowania kultury uczenia się, która jest istotą Lean. Kluczowym elementem programu jest pokazanie, jak skuteczną metodą budowania przewagi konkurencyjnej jest połączenie Lean w ujęciu strategicznym z kulturą uczenia się i wykorzystania narzędzi doskonalenia procesów.

 

Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby związane z budowaniem kompetencji w obszarze tworzenia organizacji wysokoefektywnych w środowisku produkcyjnym. Praktyczny charakter zajęć zapewnią wykwalifikowani trenerzy oraz w 80% zajęcia warsztatowe, które będą odbywać się w trenażerii Centrum Lean Management (CLM) na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu oraz na terenie fabryki Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. zo. o. oraz firmy Impel Business Solutions Sp. z o.o.
 

ZOBACZY FILM Z OTWARCIA CLM

Studia realizowane w formie niestacjonarnej (hybrydowej).

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym po cześci w salach wykładowych, a po części w formie online na platformie MS Teams, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

Sposób realizacji hybrydowy

Co zyskujesz?

 • Nauczysz się, jak skutecznie budować organizację Lean w środowisku produkcyjnymi i okołoprodukcyjnym.
 • Zdobędziesz wiedzę dot. istoty Lean i dowiesz się, dlaczego Lean to nie projekt.
 • Weźmiesz udział w praktycznych warsztatach w trenażerii Centrum Lean Management m.in. z zakresu 5S,TPM, SMED oraz Six Sigma.
 • Zdobędziesz umiejętności definiowania działań AUR i tworzenia dla nich podstawowej dokumentacji TPM – arkuszy instrukcyjnych i planów czyszczenia. Będziesz miał możliwość zapoznania się z kluczowymi wskaźnikami z punktu widzenia TPM (OEE, MTTR, MTBR), poznasz sposoby ich obliczania oraz zdobędziesz kompetencje analitycznego zestawiania danych.
 • Zapoznasz się z praktycznym zastosowaniem narzędzia Lean.
 • Nauczysz się, jak rozwiązywać problemy związane z niewłaściwie zaprojektowanym procesem, niezbalansowaniem obciążeń na poszczególnych stanowiskach oraz brakiem przepływu. Poznasz mechanizmy wdrażania Lean z wykorzystaniem gry symulacyjnej Bateriada oraz Koromo.
 • Dowiesz się, jak skutecznie budować Systemy Zarządzania Efektywnością (kaskada celów).
 • Dowiesz się angażować pracowników w codzienne definiowanie potencjału do rozwoju organizacji (Kaizen).
 • Nauczysz się oceny potencjału, doskonalenia procesów - TPM, SMED a ponadto dokonasz montażu silnika w Virtual Reality na terenie fabryki Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. zo. o.
 • Przedstawimy Ci przykładowe wdrożenia w firmach usługowych - warszat w Impel Business Solutions Sp. z o.o. oraz przykładowe wdrożenia w firmach produkcyjnych i usługowych, poznasz koncepcję VUCA.

Dla kogo?

Studia dedykowane do szerokiego grona słuchaczy, niezależnie od stanowiska wierzących, że Lean jest skuteczną metodą na zwiększanie efektywności organizacji. Mogą to być:

 • specjaliści – inżynierowie procesu, inżynierowie jakości, technolodzy, planiści, kupcy, specjaliści ds. ciągłego doskonalenia, specjaliści ds. obsługi klienta, brygadziści, team liderzy, kierownicy wydziałów produkcyjnych, jakościowych i służb utrzymania ruchu.
 • osoby zarządzające (menedżerowie, dyrektorzy) odpowiedzialni za wdrażanie narzędzi Lean w obszarach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.
 • osoby zarządzające w firmach usługowych (menedżerowie, dyrektorzy, liderzy, team liderzy) odpowiedzialni za wdrażanie narzędzi Lean.

Certyfikat

Otrzymasz nieodpłatnie certyfikat Lean Expert.

 

Dla chętnych w ramach studiów przeprowadzimy program certyfikujący – Lean Green Belt (dodatkowo płatny, kwota uzależniona od ilości chętnych):

 • dodatkowy moduł 9 godz. (6 spotkań po 1,5 godz.),
 • uczestnik realizuje projekt we własnej firmie,
 • firma certyfikująca DPC Polska,
 • egzamin: 30 min dla każdego uczestnika — obrona projektu.

Dokument ukończenia studiów

Jako absolwent naszej uczelni otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami, jakie zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bezpłatne szkolenia biznesowe

Uczestnikom naszych studiów podyplomowych i naszym absolwentom dajemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach biznesowych (tematyka szkoleń podawana jest w II semestrze).

 

Udział w szkoleniach potwierdzany jest certyfikatami, które wydawane są wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Szkolenia realizowane są zazwyczaj w wybrany weekend majowy.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Zasady rekrutacji

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

WSB Wrocław, wykładowca. Stojąca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.

Akademia Lean Expert to studia przygotowane przez liderów branży, gwarantujące szybkie i skuteczne wejście w świat Lean. To właśnie praktyczne podejście do wszystkich etapów transformacji organizacji produkcyjnych z wykorzystaniem filozofii Lean, stało u podstaw tworzenia programu naszego kierunku. Dzięki temu uczestnicy studiów poznają najważniejsze aspekty budowania kultury uczenia się i wykorzystania narzędzi doskonalenia procesów. Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby związane z budowaniem kompetencji w obszarze tworzenia organizacji wysokoefektywnych w środowisku produkcyjnym. Praktyczny charakter zajęć zapewnią wysokokwalifikowani trenerzy oraz zajęcia warsztatowe realizowane w trenażerii Centrum Lean Management na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Kierownik merytoryczny kierunku | Dyrektor Centrum Lean Management

Tomasz Bereźnicki

Lean dla mnie to wciąż najlepsza droga do stawania się lepszym każdego dnia, poprzez system uczenia się, więc tym bardziej cieszę się, że będę mógł podzielić się z uczestnikami studiów Akademii Lean Experta swoim doświadczeniem i przemyśleniami w tym zakresie. Narzędzia i metody Lean będą tylko dodatkiem do tego, co jest odpowiedzią na pytanie „jak zbudować szybko uczącą się organizację, trwale wzmacniającą swoje przewagi konkurencyjne”. Ci którzy chcą wiedzieć jak realizować strategię lean, muszą koniecznie wziąć udział w akademii.

Tomasz Bereźnicki

Partner biznesowy DPC

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia Lean Expert na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 166
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

WSB Wrocław, wykładowca. Stojąca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.
Rajmund Cybiński
Maciej Pieńkowski
Radosław Tkacz
Tomasz Bereźnicki
Sebastian Foryś
Kamila Gościniak-Wronkowska
Rafał Buchta
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Dyrektor Centrum Lean Management działającego na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i...

Rajmund Cybiński

Ponad 17 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej w zakresie metodologii Lean, Kaizen. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego i Politechniki Poznańskiej. Certyfikowany Green Belt i Black Belt, Inżynier Jakości, Socjolog. Prelegent kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji o...

dr inż. Maciej Pieńkowski

Doktor nauk społecznych z dziedziny zarządzania i jakości. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia inżynierskie i magisterskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (studia doktoranckie). Stypendysta na wiodącej duńskiej uczelni Syddansk Universitet. Posiada wieloletnie, praktyczne...

mgr inż. Radosław Tkacz

Kierownik zespołu dydaktycznego kierunku Inżynierii zarządzania. 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunku Technologia chemiczna oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie jakością oraz Six Sigma i optymalizacja procesów. Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt i Black Belt,...

Tomasz Bereźnicki

Tomek posiada ponad 18 letnie doświadczenie w projektowaniu procesów, badaniu i optymalizacji metod pracy oraz prowadzenia projektów doskonalenia dla międzynarodowych przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikat Six Sigma. Jego...

Sebastian Foryś

Manager Produkcji – zawodowo związany z automotive od 23 lat. Karierę zawodową rozpoczynał w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach (2000-2003), następnie Toyota Motor Industries Poland w Jelczu-Laskowice (2003-2018) a od 2018 Mercedes Benz Manufacturing Poland w Jaworze. Odbył 7...

mgr inż. Kamila Gościniak-Wronkowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz szkoły trenerów Moderator. Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarach administracji publicznej, pracy w HR. Od niemal 8 lat związana z...

Rafał Buchta

Jego droga do szkoleń zaczęła się w 2001 roku cyklem Train the Trainer, prowadzonym przez trenerów z Troll@Partner. Od roku 2001 trener wewnętrzny w Volkswagen Motor Polska, to czas intensywnego rozwoju z zakresu konstruowania i prowadzenia szkoleń, budowania relacji z uczestnikami...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

bud. A, p.100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: sp@wroclaw.merito.pl
Tel.: +48 604 138 344 71 376 23 70
Infolinia: PL 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 09:00-16:00
 • cz-pt: 08:00-15:30
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF