Laptop
13 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 03/07/2018/Z004/BP/SZ – dostawa sprzętu do Laboratorium Komputerowego

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.
 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu do Laboratorium Komputerowego.

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania formularza szacowania wartości zamówienia – 19.07.2018 roku do godziny 10:00.

Monitor
13 lipca 2018r.

Szacowanie wartości zamówienia nr 04/07/2018/Z004/BP/SZ – dostawa sprzętu do Laboratorium Komputerowego

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu do Laboratorium Komputerowego.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 19.07.2018 roku do godziny 10:00.

Folder
11 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 01/07/2018/Z004/KM – przygotowanie i napisanie manuali dla wykładowców na kierunku  INFORMATYKA  na studiach I stopnia.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania i napisania manuali dla wykładowców na kierunku  INFORMATYKA  na studiach I stopnia. Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 16.07.2018 roku do godziny 12:00.

Laptop
6 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 04_07_2018_Z004_194_195_202_IJ_S - wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 9 laptopów do tworzenia kontentów e-learningowych w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 9 laptopów: 2 laptopów do ewaluacji i tworzenia kontentów e-learningowych (do nauki jęz. obcego), 6 laptopów do tworzenia specjalistycznych kontentów e-learningowych i 1 laptopa do streamowania i tworzenia materiałów multimedialnychNiniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 11.07.2018 roku do godziny 12:00.

Semestry
6 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 02/07/2018/Z004/BP/SZ – dostawa pakietu oprogramowania Atlassian lub oprogramowania równoważnego.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę pakietu oprogramowania Atlassian lub oprogramowania równoważnego.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 11.07.2018 roku do godziny 13:00.

Palec
4 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 1/07/2018/Z004/158/159/161/JZ/S – zakup drukarki 3D, skanera 3D oraz filamentu typu PLA do drukarki 3D.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu: drukarki 3D, skanera 3D oraz filamentu typu PLA do drukarki 3D.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 09.07.2018 roku do godziny 15:00.

4 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 2/07/2018/Z004/156/157/JZ/S – zakup oprogramowania do symulacji i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych wraz z mechanizmem generowania eksperymentów i sprawdzania alternatywnych scenariuszy, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych z obsługi tego oprogramowania.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na 20 stanowisk, bezterminowej, w wersji edukacyjnej oprogramowania do symulacji i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych FlexSim General Purpose lub równoważnego, wraz z mechanizmem generowania eksperymentów
i sprawdzania alternatywnych scenariuszy, zapewnienie wsparcia technicznego przez minimum rok od jego zakupu oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych z obsługi tego oprogramowania.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 09.07.2018 roku do godziny 15:00.

Mózg
4 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 01/07/2018/Z004/BP/SZ – dostawa oprogramowania Sophos XG Fullguard Plus lub oprogramowania równoważnego

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę oprogramowania Sophos XG FullGuard Plus lub oprogramowania równoważnego.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 10.07.2018 roku do godziny 10:00.

Organizacja
3 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 02/07/2018/Z004/209/IJ/S - wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania do produkcji interaktywnych, zaawansowanych  kursów e‑learningowych na potrzeby Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania do produkcji interaktywnych, zaawansowanych  kursów e-learningowych na potrzeby Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 05.07.2018 roku do godziny 15:00.

3 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 03/07/2018/Z004/212/IJ/S - wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy programu graficznego przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy programu graficznego przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 05.07.2018 roku do godziny 15:00.

Kalendarz
2 lipca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 01/07/2018/Z004/136/IJ/S - wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch serwerów do obsługi oprogramowania bazodanowego oraz środowiska domenowego, wraz z podłączeniem i przetestowaniem dostarczonego sprzętu w miejscu dostawy.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch serwerów do obsługi oprogramowania bazodanowego oraz środowiska domenowego, wraz z podłączeniem i przetestowaniem dostarczonego sprzętu w miejscu dostawy.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 04.07.2018 roku do godziny 12:00.

Tryby
27 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 02/06/2018/Z004/130/131/132/JM/S – Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania oraz urządzeń technicznych, stanowiących wyposażenie laboratorium logistycznego z technologią RFID oraz przeprowadzenie szkoleń dla dydaktyków.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Celem zamówienia jest  dostawa oraz wdrożenie oprogramowania oraz urządzeń technicznych, stanowiących wyposażenie laboratorium logistycznego z technologią RFID wraz z instrukcjami do case’ów biznesowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla dydaktyków.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 02.07.2018 roku do godziny 12:00.

Pinezka
22 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 01/06/2018/Z004/123/124/261/JM/S – Zakup oprogramowania do analizy i kontroli czasu pracy kierowców, jego wdrożenie i przeprowadzenie szkoleń dla dydaktyków.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Informatyzacja, Umiędzynarodowienie, Praktyczność – filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu” o nr POWR.03.05.00-00-Z004/17

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy oprogramowania, w wersji edukacyjnej, do analizy i kontroli czasu pracy kierowców, jego wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń z jego obsługi dla pracowników dydaktycznych.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 27.06.2018 roku do godziny 12:00.

Uścisk dłoni
22 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 05/06/2018/Z004/BP/SZ – wdrożenie oprogramowania SAP i wsparcie powdrożeniowe.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wdrożenie oprogramowania SAP i wsparcie po wdrożeniowe.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 27.06.2018 roku do godziny 13:00.

Kalendarz
22 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 04/06/2018/Z004/BP/SZ – wdrożenie oprogramowania SAP i wsparcie powdrożeniowe.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wdrożenie oprogramowania SAP i wsparcie po wdrożeniowe.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 27.06.2018 roku do godziny 13:00.

22 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 03/06/2018/Z004/BP/SZ – wdrożenie oprogramowania SAP i wsparcie powdrożeniowe.

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wdrożenie oprogramowania SAP i wsparcie po wdrożeniowe.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 27.06.2018 roku do godziny 13:00.

Laptop
22 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 5/06/2018/Z004/KM

 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania i napisania manuali dla wykładowców na kierunku  Logistyki  na studiach I stopnia. W Szacowaniu wartości zamówienia mogą wziąć udział następujący Wykonawcy:
- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
- inne podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki z o.o., spółki
  cywilne itp.).
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „INFORMATYZACJA, MIĘDZYNARODOWIENIE,

PRAKTYCZNOŚĆ - filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu”  o numerze POWR.03.05.00-00-Z004/17

 

Przedmiot zamówienia
Przygotowanie oraz napisanie manuali dla studentów kierunku Logistyki  na studiach I stopnia.  Tematy manuali:
1. Laboratorium mechaniczne
2. Telematyka
3. Nowoczesne systemy magazynowe i przeładunkowe
4. Laboratorium 3D

 

Dokumenty szacowania wartości zamówienia (Formularz szacowania wartości zamówienia wraz z załącznikami) należy do dnia 28.06.2018 roku do godziny 12:00.

Folder
22 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 4/06/2018/Z004/KM

 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku BUSINESS ADMINISTRATION na studiach I stopnia W Szacowaniu wartości zamówienia mogą wziąć udział następujący Wykonawcy:
- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
- inne podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki z o.o., spółki
  cywilne itp.).

 

Przedmiot zamówienia
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku  BUSINESS ADMINISTRATION  na studiach I stopnia.  Tematy zajęć:
- Principles of Management
- Business Ethics
- Accounting
- Marketing
- Organisation Behaviour
- Statistical Data Analysis

 

Dokumenty szacowania wartości zamówienia (Formularz szacowania wartości zamówienia wraz z załącznikami) należy do dnia 27.06.2018 roku do godziny 12:00.

20 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia – dostawa środowiska serwerowego z oprogramowaniem

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy w zakresie dostawy sprzętu do Laboratorium Komputerowego.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 26.06.2018 roku do godziny 12:00.

Mózg
15 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia  – zakup oprogramowania będącego narzędziem wspomagania procesów produkcyjnych i logistycznych

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu licencji akademickich oprogramowania Tecnomatix Manufacturing Acad Perpetual Licence lub równoważnego wraz z rocznym wsparciem technicznym oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych z obsługi tego oprogramowania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 20.06.2018 roku do godziny 12:00.

Testy
15 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia – dostawa sprzętu do Laboratorium Komputerowego

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy w zakresie dostawy sprzętu do Laboratorium Komputerowego.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 20.06.2018 roku do godziny 15:00.

Microsoft
15 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia – dostawa serwera do rozbudowy posiadanego środowiska VDI

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy w zakresie dostawy serwera do rozbudowy posiadanego środowiska VDI

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 19.06.2018 roku do godziny 15:00.

Organizacja
14 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 3/06/2018/Z004/KM

 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku  Inżynieria Zarządzania  na studiach I stopnia.

W Szacowaniu wartości zamówienia mogą wziąć udział następujący Wykonawcy:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

- inne podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki z o.o., spółki
  cywilne itp.).

 

Przedmiot zamówienia
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku  Inżynieria Zarządzania  na studiach I stopnia.  Tematy zajęć:

- Podstawy automatyzacji

- Podstawy elektrotechniki i elektroniki

- Metrologia z elementami fizyki

- Grafika inżynierska

 

Dokumenty szacowania wartości zamówienia (Formularz szacowania wartości zamówienia wraz z załącznikami) należy do dnia 19.06.2018 roku do godziny 12:00.

Krawat
7 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 2/06/2018/Z004/KM

 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku BUSINESS ADMINISTRATION na studiach I stopnia i BUSINESS FINANCE na studiach II stopnia.
W Szacowaniu wartości zamówienia mogą wziąć udział następujący Wykonawcy:
- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
- inne podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki z o.o., spółki
  cywilne itp.).

 

Przedmiot zamówienia
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku  BUSINESS ADMINISTRATION  na studiach I stopnia.  Tematy zajęć:
- Business Communication
- Economics
- Learning Strategies
- Accounting
- Business Ethic
- Principles of Management
- Business Law
- Information Technology
- Sociology
- Organisation Behaviour
oraz przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku BUSINESS FINANCE  na studiach II stopnia. Tematy zajęć:
- Macroeconomics
- Managerial Accounting and Costs Account I
- Monetary Policy
- Analysis of Financial Instruments
- Managerial Accounting and Costs Account II
- Building and Maintainning Business Relationships
- Lean Management

 

Dokumenty szacowania wartości zamówienia (Formularz szacowania wartości zamówienia wraz z załącznikami) należy do dnia 14.06.2018 roku do godziny 12:00.

Dyplom
5 czerwca 2018

Szacowanie wartości zamówienia nr 1/06/2018/Z004/KM

 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku  Informatyka  na studiach I stopnia.

W Szacowaniu wartości zamówienia mogą wziąć udział następujący Wykonawcy:

- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

- inne podmioty (m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki z o.o., spółki
  cywilne itp.).

 

Przedmiot zamówienia
Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku  Informatyka  na studiach I stopnia.  Tematy zajęć:

- Podstawy Sieci Komputerowych

- Serwerowe Systemy Operacyjne

- Microsoft Office 365 i Google Apps Script

- Zintegrowane Systemy Informatyczne Klasy ERP – SAP R3

- Systemy Klienckie

- Python i Open Source

- Programowanie i Architektura Aplikacji w Chmurze

- Systemy Rozproszone

- Testowanie Aplikacji Webowych

- Testowanie Oprogramowania Wbudowanego

- Python dla Testerów Oprogramowania

- Funkcjonalność Zintegrowanych Systemów Informatycznych SAP R3

- Projektowanie Systemów Informatycznych

- Zwinna Metodyka Zarządzania Projektami (SCRUM)

- Konfiguracja, Zarządzanie i Utrzymanie Systemów Windows Server

- Wirtualizacja Systemów Informatycznych Hyper-V i Wmware

- Sieci Komputerowe

 

Dokumenty szacowania wartości zamówienia (Formularz szacowania wartości zamówienia wraz z załącznikami) należy do dnia 12.06.2018 roku do godziny 12:00.

Książka
28 maja 2018

Szacowanie wartości zamówienia – osoby prowadzące zajęcia na kierunku Logistyka

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie oraz przeprowadzenie ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku  Logistyka  na studiach I stopnia.  Tematy zajęć:

- transport i spedycja
- logistyka przedsiębiorstw w Zaopatrzeniu Produkcji Dystrybucji
- laboratorium RFID


Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 06.06.2018 roku do godziny 12:00.

 

„Szacowanie wartości zamówienia - Konsultanci

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnianie przez Wykonawcę Konsultantów w liczbie i o kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego w celu realizacji przez nich projektów Zamawiającego, w tym projektu polegającego na stworzeniu Systemu Obsługi Toku Studiów (dalej: System SOTS) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

Termin wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia – 09.05.2018 roku do godziny 15:00. 

Dokumenty związane z szacowaniem wartości zamówienia (09.05.2018):
Uścisk dłoni
23 marca 2018

Szacowanie wartości zamówienia

 

Zamawiający w związku z zamiarem ogłoszenia procedury zasady konkurencyjności przeprowadza procedurę szacowania zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania komputerowego służącego do obsługi toku studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz świadczenie usług utrzymania i usług rozwoju Systemu Obsługi Toku Studiów na rzecz Zamawiającego, a także zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Systemu Obsługi Toku Studiów. 

 

Niniejsza prośba nie stanowi procedury zasady konkurencyjności, a odpowiedź uzyskana przez Zamawiającego w procedurze szacowania nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako oferta.

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana daty wysłania Formularza Szacowania wartości zamówienia na 4.04.2018 roku do godziny 12:00. 

Organizacja
19 luty 2016

Informacja o wybranym wykonawcy

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w Wyższej  Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu oraz Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania” (POWR.03.04.00-00-0036/15) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu dokonała wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w ramach przeprowadzonego rozeznania rynku na dostawę serwera. 

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa Wykonawcy: MADU SC Sp. z o.o. Sp. komandytowa  
Adres: ul. Robotnicza 70E, 53-608 Wrocław

Projekt
5 luty 2016

Rozeznanie rynku nr 2/02/2016/ANTY

 

W związku z realizacją  projektu „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu oraz Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania” (POWR.03.04.00-00-0036/15) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę serwera. 

Folder
5 luty 2016

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2016/ANTY

 

W związku z realizacją  projektu „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu oraz Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania” (POWR.03.04.00-00-0036/15) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę licencji programu antyplagiatowego.

Książka
5 luty 2016

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2016/ANTY

 

W związku z realizacją  projektu „Wdrożenie systemu antyplagiatowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu oraz Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania” (POWR.03.04.00-00-0036/15) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na dostawę licencji programu antyplagiatowego.