Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.

 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.
 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Poznania, Szczecina, Chorzowa i Uczelni WSB Merito z Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

 

online

Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji oznacza szereg działań, ale przede wszystkim sposób myślenia o biznesie, który zakłada gotowość do zrozumienia i szerokiego spojrzenia na skutki działania firmy: biznesowe, etyczne, społeczne, ekologiczne. Coraz więcej firm uświadamia sobie konieczność systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia odpowiedniej polityki w tym zakresie w różnych obszarach organizacji.

Liderzy, którzy są świadomi roli społecznej odpowiedzialności biznesu, są w stanie poprawić jakość działań swojej firmy i stworzyć w niej kulturę, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój biznesowy. Podjęcie przez firmę decyzji o wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju pociąga za sobą konieczność wyznaczenia celów i prowadzenia przemyślanych i systematycznych działań, które nie tylko wpiszą się w strategię firmy, ale też zaangażują pracowników i interesariuszy.

Studia oferują wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznes. Praktyczny charakter studiów pozwoli także na rozwój umiejętności oraz dostarczy narzędzia, które pozwolą uczestnikom przygotować, wdrożyć, komunikować, ale też ocenić z biznesowego punktu widzenia strategię zrównoważonego rozwoju w organizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej zostaw do siebie kontakt!
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. 

 

Zostaw kontakt

Kontakt1

Co zyskujesz?

Uczestnicy studiów:

 • zdobędą kompleksową wiedzę na temat wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju w firmie i poznają najlepsze praktyki ich implementacji w międzynarodowych firmach i organizacjach,
 • nauczą się projektować, komunikować i wdrażać strategie zrównoważonego rozwoju,
 • dowiedzą się jaki zakres mają polityki ESG, w jaki sposób są one wdrażane w firmach i jaki mają związek ze zrównoważonym rozwojem oraz standardami odpowiedzialnego biznesu,
 • dowiedzą się jak mierzyć i raportować działania z zakresu zrównoważonego rozwoju,  
 • rozwiną swoje kompetencje menedżerskie i liderskie w zakresie dokonywania zmian i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, zarządzania zespołem i motywowania innych do działania.

Dla kogo?

 • pracowników odpowiedzialnych w firmie za komunikację społeczną, public relations, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, którzy chcą poznać standardy, narzędzia i zasady wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • przedstawicieli trzeciego sektora
 • osób, które są lub zamierzają zostać zmian w zakresie społecznej odpowiedzialności w organizacji
 • osób, które pragną realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia innych ludzi oraz środowisko naturalne i które chciałyby połączyć aspekty wartości i wysokich standardów etycznych ze skutecznym zarządzaniem
 • dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką CSR, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę na ten temat

Korzyści?

 • Zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, ekspertów, którzy chętnie dzielą się wiedzą i – co najważniejsze – potrafią to robić.
 • Opieka koordynatora kierunku, który dba o sprawną organizację, przepływ informacji i rozwiązywanie ewentualnych problemów, tak by uczestnicy studiów całą swoją energię poświęcali na studiowanie
 • Hybrydowa forma zajęć – połączenie zajęć tradycyjnych w salach wykładowych z zajęciami online realizowanymi poprzez MsTeams, to szansa na połączenie korzyści związanych z  bezpośrednim kontaktem z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami z komfortem zajęć realizowanych zdalnie
 • Dostęp do Microsoft 365 - uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują roczną licencję A1 i dostęp do narzędzi, dzięki którym wykładowcy i studenci mogą ze sobą współpracować, komunikować się bez zakłóceń i tworzyć wspólne projekty w czasie rzeczywistym
 • Dogodne terminy i czas zjazdów (średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela), 8 godzin dydaktycznych dziennie) oraz możliwość wyboru odpowiedniego, ratalnego systemu płatności.

 

Kinga Niedźwiedzińska

Po ukończeniu studiów magisterskich dostałam się na staż z zarządzania produkcją i bardzo szybko awansowałam na kierownika produkcji. Taki obrót spraw zmusił mnie do refleksji: jak motywować ludzi do pracy, jak rozmawiać o problemach? Postanowiłam zdobyć wiedzę na ten temat. Szukając w internecie odpowiedniej uczelni, znalazłam WSB. Jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Poznałam tutaj tajniki zarządzania ludźmi, a przede wszystkim funkcjonowanie współczesnego biznesu.

Kinga Niedźwiedzińska

absolwentka studiów podyplomowych

Program studiów

Program studiów na kierunku ESG - Zrównoważony rozwój organizacji:

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe, studia MBA

Pobierz bilet w systemie kolejkowym https://bezkolejki.eu/merito-warszawa

Godziny otwarcia:
 • pn-cz: 08:00-16:00
 • pt: 08:00-14:00
 • so: 08:00-13:00
Pobierz stronę do PDF