Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu rozpoczęła 1 grudnia 2018 roku realizację projektu „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” Projekt potrwa do 31 grudnia 2023 roku.

O projekcie

Projekt ma na celu: 

 • wzrost kluczowych kompetencji, odpowiadających potrzebom rynku pracy wśród 2000 osób.
 • realizację działań dydaktycznych - kursów i szkoleń pozwalających na: 
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej, 
 • aktywizację zawodową i zapobieganie społecznemu wykluczeniu, 
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
 • rozwój zainteresowań. 
   

Grupę docelową stanowią:

 • osoby młode - absolwenci różnego typu szkół (w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy oraz poprawy szans zatrudnieniowych i usprawnienia procesu przejścia absolwentów z systemu edukacji na rynek pracy),
 • osoby w okresie rozwoju kariery zawodowej - pracownicy i przedsiębiorcy (osoby, które chcą pogłębiać, rozwijać swą wiedzę i umiejętności oraz kładą nacisk na potrzebę rozwoju przez całe życie),
 • osoby w wieku średnim i starsze - pracujące lub bierne zawodowo (w celu przedłużenia aktywności zawodowej i wydłużenia okresu kariery zawodowej lub ponownego wejścia na rynek pracy.
   

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Oferta

WYKAZ SZKOLEŃ

 

Szkolenia tradycyjne (realizowane w okresie sierpień 2022 - marzec 2023 roku):

 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne z certyfikatem Franklin University (8h) PROGRAM
 • Coaching menedżerski (8h) PROGRAM
 • Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta (24 godz. x  18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie projektem (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie zespołem (Kluczowe umiejętności menedżerskie w praktyce) (24 godz. ) PROGRAM
 • Zarządzanie zespołem handlowym (16h) PROGRAM
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji (16h) PROGRAM
 • Techniki sprzedaży (16h) PROGRAM
 • Techniki radzenia sobie ze stresem (8h) PROGRAM
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Trening interpersonalny (40 godz. x 18 edycji) PROGRAM
 • Zarządzanie sobą w czasie (16 godz. x 18 edycji) PROGRAM

Szkolenia specjalistyczne (realizowane w okresie od sierpnia do grudnia 2023 roku):

 • Zwinne Zarządzanie Projektami - AgilePM (16 godz.) PROGRAM
 • Six Sigma Yellow Belt (16 godz.)  PROGRAM
 • Six Sigma Green Belt (termin: I zjazd: 24-25 września 2022; II zjazd: 08-10 października 2022; III zjazd: 9-10 listopada 2022; IV zjazd: 02 grudnia 2022; V zjazd-obrona projektu: 16 grudnia 2022) PROGRAM

 

*Szkolenia prowadzone metodą blended learning, częściowo w formule tradycyjnych zajęć, częściowo z użyciem metod e-learning (realizowane w okresie od 2020-2023 roku):

 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Tworzenie prezentacji (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Praca metodą projektu (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM
 • Współpraca w zespole (16 godz. x 2 edycje) PROGRAM

 

Szczegółowe programy poszczególnych szkoleń znajdują się na stronie EFS w zakładce Oferta

Rekrutacja

Projekt kończy się z dniem 31 marca 2023. Rekrutacja na szkolenia została zamknięta.

 

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz rekrutacyjny.

Kontakt

W związku z zagrożeniem koronawirusem Dział Projektów zmienia formę obsługi na zdalną. Prosimy korzystać z kontaktu mailowego.


Adres do korespondencji:

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu 

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61 - 895 Poznań
 

e-mail: szkolenia.efs@wsb.poznan.pl