Prof. nadzw. dr hab. Maciej Mackiewicz

Menedżer na kierunkach filologia angielska i handel międzynarodowy

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (lingwistyka stosowana), autor dwóch monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, redaktor dwóch monografii zbiorowych. Zainteresowania naukowe i badawcze: metodyka nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem podejścia międzykulturowego, motywacja osób uczących się języka obcego, komunikacja międzykulturowa w biznesie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z komunikacji międzykulturowej w biznesie, seminaria licencjackie i magisterskie, a także kursy języka niemieckiego. Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem w Jenie (Niemcy) i wdraża do dydaktyki języków obcych i dydaktyki międzykulturowej gry symulacyjne online, w których uczestniczą, obok polskich studentów, studenci z różnych krajów Europy, a także np. z Egiptu, Kamerunu i Brazylii.
Wykładowca gościnny na uczelniach i w instytucjach edukacyjnych w Polsce oraz w Niemczech i USA. Autor i prowadzący warsztatów i seminariów dla nauczycieli języków obcych w Polsce (Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie) i w USA (Goethe Institut New York). 
 

Katarzyna Szypuła
Katarzyna Szypuła

Związana z Uniwersytetem WSB Merito od prawie początku istnienia uczelni. Obecnie poza dydaktyką zajmuje się także jakością kształcenia.
Trener, nauczyciel, metodyk oraz coach. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu zarówno języka ogólnego jak i języka biznesu. Entuzjastka wprowadzania nowych technologii w nauczaniu oraz coachingu językowego dla "opornych". Prowadzi zajęcia językowe oraz zajęcia z negocjacji, komunikacji biznesowej i coachingu. Dzieli się ze studentami swoją wiedzą i umiejętnościami na warsztatach i szkoleniach z zakresu komunikacji, negocjacji, zarządzania czasem oraz NLP.

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych (Akademia Trenera oraz Coaching) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Krzysztof Sajon

Krzysztof Sajon jest związany z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu od 1995 r. Przez wiele kierował zespołem lektorów języka angielskiego. Od 2007 r. jest kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą. Do jego zadań należy koordynacja programów wymiany z partnerami zagranicznymi, wdrażanie strategii umiędzynarodowienia uczelni i akredytacji międzynarodowych. Jako wykładowca specjalizuje się w Business English oraz wystąpieniach publicznych w języku angielskim. Krzysztof Sajon pełni też funkcję Prezesa IACBE na Region Europejski. IACBE jest amerykańską instytucją akredytująca uczelnie biznesowe na całym świecie. Krzysztof Sajon posiada tytuł magistra filologii angielskiej, którą ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył też studia podyplomowe z Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu) oraz  studia doktoranckie z Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Krzysztof Sajon has been involved with WSB Merito University in Poznan since 1995. For many years he was Head of the team of English teachers. Since 2007 Mr. Sajon has been  Head of International Relations Office at WSB University in Poznan, Poland. In his position as Head of International Relations he is responsible for coordinating exchange programs, internationalization and international accreditation. He also serves as President of IACBE European Region. The IACBE (International Accreditation Council for Business Education) is an American organization accrediting business programs around the world. Mr. Sajon received his master’s degree in English Philology from Adam Mickiewicz University in Poznan (now: WSB Merito University in Poznań), Poland. He also completed a PhD program in management at Kozminski University in Warsaw, Poland.