Krzysztof Świątczak, student IV roku prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, znalazł się w finale Studenckiego Nobla. To konkurs, w którym nagradzani są najbardziej wszechstronni i utalentowani studenci w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konkurs, już po raz dziesiąty, zorganizowało Niezależne Zrzeszenie Studentów. O Studenckiego Nobla mogą starać się studenci uczelni państwowych i prywatnych, którzy nie ukończyli 28. roku życia. W końcowym etapie, spośród nominowanych, Krajowa Komisja Konkursowa wybiera laureatów w poszczególnych kategoriach: nauk przyrodniczych i energetyki, IT, medycyny i farmacji, fizyki i astronomii, sztuki, dziennikarstwa i literatury, nauk społeczno-ekonomicznych oraz najbardziej aktywnych działaczy społecznych.

 

Zgodnie z regulaminem, wnikliwej ocenie poddawane są wszelkie aktywności studentów m.in udział w pracach badawczych, referaty i teksty w materiałach konferencyjnych oraz publikacje w czasopismach naukowych. Oceniane są też wyniki ze studiów, aktywność społeczna, znajomość języków obcych oraz odbyte staże. W tym roku spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja wyłoniła 66-u finalistów. W gronie nominowanych, w kategorii nauk społeczno-ekonomicznych, znalazł się Krzysztof Świątczak z poznańskiej WSB. Jak sam przyznaje, już nominacja do finału jest dla niego sporym wyróżnieniem, a swoje osiągnięcia zawdzięcza wsparciu również innych osób:  

 

- Sukces ten jest efektem nie tylko mojej pracy, ale całej grupy osób, która wspierała mnie w podejmowanych działaniach. W pierwszej kolejności muszę podziękować Bogu za zdrowie, siły i motywację do działania. Ogromnym wsparciem byli i są dla mnie rodzice, dzięki którym mogę studiować w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i skupić się na prowadzeniu działalności naukowej. Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję też w stronę władz i pracowników WSB, dzięki którym mogłem realizować poszczególne projekty. Bardzo dziękuję prodziekan dr Edycie Wojtyli za udzielone wsparcie w ramach programu ,,Gramy o Najlepszych”. Fakt, że znaczna część podejmowanych przeze mnie działalności mogła być sfinansowania przez moją uczelnię, jest dla mnie znacznym wsparciem, za które serdecznie dziękuję. Wyrazy wdzięczności składam również na ręce mojego mentora współpracującego ze mną w ramach programu ,,Gramy o najlepszych”, dra Macieja Kowalczyka. Mam nadzieję, że dzięki temu osiągnięciu będę jeszcze bardziej zmotywowany to zdobywania wiedzy i prowadzenia działalności naukowej. Oby nie był to koniec moich sukcesów, lecz początek wspaniałej i wielkiej drogi – podsumowuje swój sukces Krzysztof Świątczak.

 

Krzysztof Świątczak w MNiSW (fot. dr Jacek Połczyński)

 

Krzysztof Świątczak już jako student pierwszego roku został objęty przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu programem VIS (Very Important Student), do którego mogą przystąpić osoby, które kończąc naukę w szkole średniej uzyskały świadectwo w wyróżnieniem oraz utrzymały wysoką średnią ocen w pierwszym semestrze studiów. Studenci obcięci tym programem są m.in. zwolnieni z opłat czesnego. Przez kilka lat studiów w poznańskiej WSB Krzysztof Świątczak nie tylko wyróżniał się wysoką średnią ocen, ale także wykazywał zaangażowanie w działalność naukową, w tym w prace Prawniczego Koła Studentów „Sapere Aude” działającego przy Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu. Na swoim koncie ma udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorem specjalistycznych artykułów, finalistą kilku krajowych konkursów prawniczych i historycznych. Za swoje wyniki i osiągnięcia naukowe, już po pierwszym roku studiów, został uhonorowany stypendium rektora WSB w Poznaniu prof. Józefa Orczyka. W ubiegłym otrzymał też stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Dr Maciej Kowalczyk, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i jednocześnie mentor Krzysztofa Świątczaka mówi, że osiągnięcia jego podopiecznego to połączenie talentu, pasji i ogromnej pracy: - Sprawując nad panem Krzysztofem kilkuletnią opiekę naukową, zauważyłem że łączy on w sobie ogromny zapał do zdobywania wiedzy z sumiennością i erudycyjną interdyscyplinarnością. Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz udział w kilkunastu konkursach. Drzemie w nim niesamowity potencjał badawczy i pasja, która pobudza go do kolejnych aktywności naukowych. Ich wynikiem są liczne nagrody i wyróżnienia, z których warto wymienić zwłaszcza dwa ubiegłoroczne stypendia ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wszystko wskazuje na to, że pan Krzysztof w przyszłości będzie znakomitym prawnikiem ocenie dr Maciej Kowalczyk.

 

Studencki Nobel - to cykliczny konkurs organizowany, od 2009 roku, przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest odnalezienie Najlepszych Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w nim ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie udział brać mogą zarówno studenci uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Więcej informacji o konkursie: www.studenckinobel.info

 

fot. dr Jacek Połczyński

Czytaj więcej