Opis kierunku

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu uzależnień i profilaktyki. Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu tematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych. Zapoznają się z problematyką przemocy domowej, specyfiką współuzależnienia.

Uczestnicy studiów uzyskają niezbędne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć z profilaktyki.

 

sposób realizacji: online

Wymiana know-how zawsze sprzyja wypracowaniu nowych rozwiązań, Uniwersytet WSB Merito Opole, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu i Uniwersytet Dolnośląski DSW połączyły siły w zakresie rozwoju narzędzi i standardów związanych z procesem kształcenia. Kierunek, który Cię interesuje, jest właśnie efektem tej synergii. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z całej Polski i będzie mógł czerpać z ich wiedzy i doświadczenia.

 

Małgorzata Ruczaj

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej, zostaw do siebie kontakt!


Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Zostaw kontakt

kontakt

Co zyskujesz?

Zdobywasz wiedzę o:

 • środkach psychoaktywnych,
 • diagnozie uzależnienia, współuzależnieniu, uzależnieniach behawioralnych,
 • profilaktyce uzależnień,
 • przemocy w rodzinie,
 • umiejętności dot. kontaktu i pracy z osobami uzależnionymi.

Dla kogo?

 • wychowawców, pedagogów,
 • psychologów,
 • psychoterapeutów,
 • poradni i oddziałów leczenia uzależnień,
 • placówek leczenie uzależnień dzieci i młodzieży,
 • oddziałów terapeutycznych w zakładach karnych,
 • struktur pomocy rodzinie: poszkodowanym i sprawcom,
 • asystentów rodziny i innych pracowników socjalnych,
 • pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, poradni specjalistycznych,
 • pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • wszystkich, którzy chcą podnieść wiedzę z psychologii uzależnień i profilaktyki.

Dokument ukończenia studiów

Jako absolwent naszej uczelni otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami, jakie zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zasady rekrutacji

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku psychologia uzależnień i profilaktyka w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Mirosława Olszewska
Anna Ryczkowska
Aleksandra Krzak
Karolina Rakocz
Mirosława Olszewska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, długoletni pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. przeciwdziałania narkomanii, trener interpersonalny I i II stopnia, certyfikowany interwent kryzysowy PTP, certyfikowany terapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, twórca i realizator...

Anna Ryczkowska

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog, psychoonkolog; asystent psychodramy, Doświadczenie zawodowe( 23 lata): Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - Ośrodek Terapii...

Aleksandra Krzak

Pedagog resocjalizacji, doradca zawodowy, profilaktyk. Wiceprezes stowarzyszenia Strategia. Certyfikowana realizatorka rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged”. Od lat związana z opolskim trzecim sektorem jako twórca i realizator programów profilaktycznych dla dzieci i...

Karolina Rakocz

Psychoterapeutka certyfikowana w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, ukończona szkoła akredytowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Specjalistka psychoterapii uzależnień (certyfikat nr SP/0628/2011) oraz terapeutka motywującą (certyfikat Terapeuty...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 17:00
Pobierz stronę do PDF