Opis kierunku

Rekrutacja zakończona.

Jesteś zainteresowany ofertą studiów podyplomowych? Zostaw kontakt.

 

Praktyczne zajęcia z języka niemieckiego prowadzone w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów dają Ci możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności redagowania korespondencji handlowej, sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posługiwania się językiem niemieckim w miejscu pracy. Podczas studiów zdobędziesz oraz udoskonalisz umiejętności językowe w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego.

 

sposób realizacji: online

Wymiana know-how zawsze sprzyja wypracowaniu nowych rozwiązań, Uniwersytet WSB Merito Opole, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu i Uniwersytet Dolnośląski DSW połączyły siły w zakresie rozwoju narzędzi i standardów związanych z procesem kształcenia. Kierunek, który Cię interesuje, jest właśnie efektem tej synergii. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z całej Polski i będzie mógł czerpać z ich wiedzy i doświadczenia.

 

Małgorzata Ruczaj

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej, zostaw do siebie kontakt!


Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Zostaw kontakt

kontakt

Co zyskujesz?

 • Będziesz potrafił analizować, interpretować i redagować teksty o tematyce ekonomicznej i finansowej w języku niemieckim.
 • Poznasz i zastosujesz techniki negocjacyjne, nauczysz się być mediatorem i negocjatorem podczas spotkań biznesowych.
 • Skutecznie wykorzystasz w komunikacji interpersonalnej wiedzę na temat różnic kulturowych pomiędzy Polską a krajami niemieckiego obszaru językowego. 
 • Będziesz umiejętnie posługiwał się najnowszymi technikami zdobywania i opracowywania informacji z aktywnym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 • Specjalistyczna wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów otworzą Ci nowe atrakcyjne możliwości zatrudnienia w charakterze: 
  • asystenta w przedsiębiorstwach międzynarodowych prowadzących współpracę z podmiotami zagranicznymi, dokumentację obcojęzyczną czy obsługujących klientów obcojęzycznych
  • asystenta w jednostkach administracji lokalnej, państwowej i UE (pracownika placówek konsularnych, ambasad, urzędów lokalnych itp.)
  • pracownika agencji reklamowych, copywritera (szczególnie specjalizującemu się w tworzeniu tekstów oraz w komunikacji obcojęzycznej i interkulturowej)
  • pracownika na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych, zajmującego się komunikacją wewnętrzną, relacjami pracowniczymi, relacją z mediami czy komunikacją marketingową
  • pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur (np. w branży turystycznej)
  • pracownika firm outsourcingowych
  • pracownika firm teleinformatycznych w zakresie obsługi klienta zagranicznego
  • lektora specjalistycznego języka niemieckiego
  • osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą o dowolnym profilu.

Dla kogo?

 • Studia zostały stworzone z myślą o osobach zatrudnionych bądź przygotowujących się do podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, gdzie język niemiecki wykorzystywany jest w codziennych kontaktach biznesowych, dokumentacji, korespondencji itp.
 • Kierunek adresowany jest dla:
  • absolwentów filologii germańskiej, niezależnie od ukończonej specjalizacji i profilu
  • absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia znających język niemiecki (co najmniej na poziomie B1 wg ESOKJ), zatrudnionych bądź przygotowujących się do podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, gdzie język niemiecki wykorzystywany jest w codziennych kontaktach biznesowych, dokumentacji lub korespondencji.

Certyfikat

Masz możliwość zdawania certyfikatu państwowego z zakresu języka niemieckiego ÖSD - Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch- poziom A1, A2, B1, B2, C1, C2. Certyfikaty ÖSD są uznawane na całym świecie jako dowód znajomości języka niemieckiego.


Egzamin jest organizowany na terenie uczelni i uczestnikom studiów podyplomowych przysługuje 5% zniżki od ceny egzaminu. Egzamin przeprowadza partner kierunku: www.deutschlab.pl


*Opłatę na egzamin, każdy uczestnik ponosi sam. Ceny oraz informacje odnośnie egzaminu (termin zgłoszenia i inne) znajdują się na stronie partnera kierunku DEUTSCHLAB, który jest odpowiedzialny za stronę organizacyjną egzaminu.

Wymagania

W procesie rekrutacji kandydat powinien złożyć oświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ.

Dokument ukończenia studiów

Jako absolwent naszej uczelni otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami, jakie zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zasady rekrutacji

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku język niemiecki w przedsiębiorstwie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 193
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Sabina Bursy
Anna Bartnik
Ralf Klimt
Ewa Łabaj
Agnieszka Miszczyk – Danko
dr Marcelina Szewczuk-Sadowska
Sabina Bursy

Ukończyła kierunek Lingwistyka Stosowana w UAM Poznań, stypendystka programu Socrates Erasmus (Uniwersytet Europejski Viadrina), studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław „ Handel zagraniczny” , tłumacz przysięgły języka niemieckiego, freelancer, członek : ZZTP...

Anna Bartnik

Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i Filologii Włoskiej w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Tłumaczka języka niemieckiego zrzeszona w NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej). Prowadzi własną działalność dydaktyczno-tłumaczeniową. Pracuje jako...

Ralf Klimt

Studiował na Uniwersytecie w Lipsku: germanistyka oraz nauki polityczne, od roku 2008 pracuje jako wykładowca, lektor i trener w firmach oraz prywatnych instytucjach szkoleniowych. Jego zainteresowania koncentrują się wokół Wirtschaftsdeutsch/ język niemiecki w biznesie oraz...

Ewa Łabaj

Absolwentka polonistyki na Slawistyce Wiedeńskiej, pedagogiki szkoły wyższej na Uniwersytecie w Salzburgu, germanistyki w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, stypendystka programu Socrates Erasmus (Uniwersytet Bamberg). Lektor języka niemieckiego specjalistycznego oraz polskiego...

Agnieszka Miszczyk – Danko

Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą). Wieloletni lektor języka niemieckiego standardowego oraz specjalistycznego, doświadczony metodyk, egzaminator państwowy certyfikatów językowych....

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

Absolwentka UAM w Poznaniu, stypendystka miasta Kilonia na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, członek PZNJN (Polski Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego), tłumacz, wykładowca, specjalista ds. nauczania....

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 17:00
Pobierz stronę do PDF