Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku certyfikowany pilot drona w Uniwersytecie WSB Merito Opole.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 144
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Meteorologia w operacjach dronami
(8 godz.)
 • Wpływ pogody na BSP (4 godz.)
 • Pozyskiwanie i analiza prognoz pogody (4 godz.) 
Przepisy lotnicze i procedury operacyjne
(16 godz.)
 • Przepisy i procedury krajowe (8 godz.) 
 • Przepisy i procedury międzynarodowe (8 godz.) 
Osiągi BSP
(4 godz.)
 • Osiągi BSP w zależności od rodzaju konstrukcji (4 godz.) 
Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko
(8 godz.)
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi (4 godz.) 
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu (4 godz.) 
Ogólna wiedza na temat systemów BSP
(12 godz.)
 • Budowa BSP (4 godz.) 
 • Zasady lotu (4 godz.) 
 • Zasady zdalnego sterowania (4 godz.) 
Wykorzystanie BSP w fotogrametrii
(20 godz.)
 • Szkolenie teoretyczne (12 godz.) 
 • Ćwiczenia praktyczne (8 godz.) 
Wykorzystanie BSP w misjach inspekcyjnych
(16 godz.)
 • Dobór sprzętu do operacji i oczekiwanych rezultatów (4 godz.) 
 • Rodzaje inspekcji (4 godz.) 
 • Zasady wykonywania inspekcji liniowych (4godz.)  
 • Loty inspekcyjne w warunkach gęstej zabudowy (2 godz.) 
 • Tworzenie raportów z inspekcji (2 godz.) 
Wykorzystanie BSP w misjach poszukiwawczo-ratowniczych
(20 godz.)
 • Rodzaje misji SAR (4 godz.) 
 • Dobór sprzętu w zależności od charakteru operacji (8 godz.) 
 • Omówienie aspektów prawnych wykonywania operacji SAR (4 godz.) 
 • Omówienie oprogramowania wspierającego operacje SAR (4 godz.) 
Wykorzystanie BSP w rolnictwie
(16 godz.)
 • Drony w rolnictwie – do czego mogą się przydać (4 godz.) 
 • Kamery wielospektralne – rodzaje i możliwości (4 godz.) 
 • Indeksy wegetacji (4 godz.) 
 • Rolnictwo precyzyjne (2 godz.) 
 • Zastosowanie konstrukcji hybrydowych (2 godz.) 
Fotografia i filmowanie z drona
(24 godz.)
 • Omówienie dostępnych modeli dronów, dedykowanych do wykonywanie zdjęć (4 godz.) 
 • Plany i kompozycja (4 godz.)  
 • Wprowadzenie do programu Adobe Lightroom oraz import zdjęć (8 godz.) 
 • Wprowadzenie do programu Adobe Premiere Pro oraz import materiałów (8 godz.) 
Forma zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz podejście do egzaminu, który umożliwia otrzymanie dokumentu wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uprawniający do lotów dronem zgodnie z UAVO VLOS.