Uniwersytet WSB Merito w Łodzi nawiązał współpracę z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi. Porozumienie niesie mnóstwo korzyści, z których już wkrótce skorzystają studenci kierunków „Bezpieczeństwo narodowe” i „Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne”.


17 listopada 2023 roku Uniwersytet WSB Merito Łódź nawiązał współpracę z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi. Porozumienie zostało podpisane przez ppłk. Przemysława Połubińskiego - szefa WCR w Łodzi oraz Izabelę Lewandowską - wicekanclerz uniwersytetu.


Wojskowe Centrum Rekrutacji objęło patronatem kierunki studiów „Bezpieczeństwo narodowe” i” Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne”. Sygnatariusze wierzą, że porozumienie to jeszcze mocniej zbliży środowisko nauki z Siłami Zbrojnymi RP. To zaś ma pomóc jeszcze lepiej wykorzystać posiadane potencjały. Dzięki tej współpracy, studenci Uniwersytetu będą mieli możliwość:

 

  • uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli WCR w Łodzi;
  • wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych u naszego Partnera;
  • odbycia praktyk zawodowych i staży w WCR w Łodzi.

 

Jesteśmy przekonani, że współpraca między Uniwersytetem WSB Merito Łódź, a Wojskowym Centrum Rekrutacji w Łodzi umożliwi wszystkim studentom zdobycie wiedzy i cennego doświadczenia. 

Czytaj więcej